Najnovije

Anchor je web servis i mobilna aplikacija (Apple Store i Google Play) sa kojima se mnogi od ovih problema za početnike/ce rješavaju, a za one već iskusnije će obezbijediti neke olakšice za distribuciju i još važnije komunikaciju sa slušaocima/teljicama.
14.11.2019