Blockchain i nova generacija medija

12.12.2018. / 15:19
Share
Blockchain ilustracija sa mrežom tačaka i tekstom blockchain u sredini.
Blockchain tehnologija i mediji
Blockchain ilustracija sa mrežom tačaka i tekstom blockchain u sredini.

Jeste li čuli za blockchain?

Riječ je o tehnologiji koja je dosada definitivno opravdala pitanje - „Hoće li i ova tehnologija biti the next big thing u IT svijetu?“. Većini je blockchain poznat kao tehnologija u podlozi kriptovaluta. Za prvu praktičnu primjenu zaslužna je još uvijek nepoznata osoba/interesna skupina/organizacija - Satoshi Nakamoto. Godine 2008., za vrijeme globalne financijske krize,  Nakamoto je objavio whitepaper pod imenom „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“ u kojemu objašnjava koncept novog sustava koji se temelji na kriptovalutama i ne oslanja se na banke. Prva peer-to-peer kriptovaluta je upravo Bitcoin koji se temelji na blockchainu. Financijski sektor je tako bila „prva stanica“ primjene. Blockchain je svoje mjesto pronašao i u području medija. Postavlja se pitanje - „Hoće li upravo ova tehnologija utjecati na razvoj nove generacije medija?“, a dolazi i do pojave novih koncepata kao što je blockchain journalism.

Prije svega, potrebno je ukratko pojasniti što je blockchain tehnologija i kako funkcionira. Blockchain predstavlja bazu podataka ili bazu zapisa transakcija za spremanje hash vrijednosti. Često se uz blockchain veže i pojam tehnologija distribuirane glavne knjige (engl. Distributed Ledger Technologies, DLT). Sam naziv sastoji se od dva pojma – pojam block odnosi se na zaokruženu cjelinu sadržaja, a pojam chain na međusobno nadovezivanje blokova jedan na drugi. Taj lanac linearno raste, a kriptiranje novog bloka naziva se još i rudarenje (engl. mining). Realiziran je kroz distribuiranu (engl. peer-to-peer) mrežu u kojoj svako priključeno računalo pohranjuje podatke o svim transakcijama. U mreži se verificiraju i validiraju transakcije te se blokovi povezuju u lanac.

Kako bi princip rada ove tehnologije, ali i općenito distribuiranih tehnologija bio jasniji, potrebno je razumjeti osnovne koncepte na kojima se temelji blockchain. Riječ je o hash funkciji, Merklovom stablu (engl. Merkle tree) i distribuiranom konsenzusu (engl. Distributed consensus). Hash funkcija je funkcija koja za ulazni podatak proizvoljne veličine računa vrijednost unaprijed određene veličine, koja je najčešće izražena u bitovima – rezultat je hash vrijednost. Merklovo stablo je pristup koji je prvi puta predstavio Ralph C. Merkle 1980. godine. Struktura ovog pristupa oponaša strukturu stabla, a blockchain primjenjuje ovaj pristup prilikom izračunavanja hash vrijednosti i kreiranja lanca povezanih blokova. Distribuirana mreža nema jedan centralni server jer su sva računala međusobno povezana i jednako važna tako da ova mreža nema single point of failure. Jedna od prednosti je i što nema potrebe za trećom stranom od povjerenja. Primjenom načela distribuiranog konsenzusa svaki sudionik (čvor) provjerava svaki događaj u glavnoj knjizi.

Primjenom ove tehnologije svaki proces postaje transparentan i sigurniji. Moguće je pohraniti podatke, ali većinom se pohranjuju samo hash vrijednosti podataka. Svaki pokušaj izmjene bloka uzrokovat će lančanu štetu, a upravo zato izmjene nad već nastalim blokovima nisu moguće. Blockchain održava virtualnu sigurnost i primjenom asimetrične kriptografije (javni + privatni ključ), što štiti identitet pošiljatelja transakcije te osigurava nemogućnost izmjene postojećih zapisa u blockchainu.

Kako ova tehnologija može utjecati i već ima utjecaj na medije? Koje to probleme može riješiti, a koja postojeća rješenja i procese poboljšati? Postoje li već rješenja koja se temelje upravo na ovoj tehnologiji?

Mnogi pripadnici ove industrije smatraju neobične karakteristike i prirodu blockchaina skupom potencijalnih rješenja brojnih problema s kojima se mediji susreću. Također su pokrenuti i brojni eksperimenti (npr. AdChain i Po.et) kako bi se testirala teorija. Eksperimenti su rezultirali različitim stupnjevima uspjeha, a rezultat su bili i novi problemi i izazovi koje je potrebno riješiti.

Stefan Farestam, jedan od osnivača CareChaina sa sjedištem u Švedskoj, nedavno je održao webinar kroz koji je ukratko objasnio princip rada ove tehnologije, a poseban fokus bio je na primjeni blockchaina u području medija. Istaknuo je tri moguća područja primjene.

Također je istaknuo kako je cijeloj industriji medija, prije same implementacije blockchaina, potreban koncept identiteta, a upravo je identitet jedan od najvećih poslovnih izazova. Pitanje identiteta uvelike utječe na postojeća rješenja koja mediji primjenjuju - upravo zbog potrebe za kredibilitetom, povjerenjem u stvaranje sadržaja te potvrdom identiteta korisnika. Farestam tako predlaže koncept identiteta koji se temelji na blockchainu, kao moguće rješenje. Središnju ulogu u navedenom rješenju ima koncept „Verified Claims“.

Jedan od gorućih problema s kojim se mediji susreću je i borba protiv lažnih vijesti, a blockchain omogućava:

  • potvrdu izvora sadržaja;
  • potvrdu da nije došlo do izmjene sadržaja;
  • potvrdu identiteta izvora i pripadajućeg mu sadržaja;
  • otvoreni lanac koji prati sve eventualne izmjene sadržaja;
  • utvrđivanje ispravnog korištenja fotografija.

Farestam također smatra kako bi borba protiv lažnih vijesti rezultirala još većim uspjehom ako se uz blockchain primjeni AI i machine learning.

Potencijal blockchain tehnologije prepoznala je i globalna organizacija tvrtki članica posvećenih izvrsnosti u pružanju profesionalnih usluga i savjeta, Deloitte. Na webu je dostupna brošura u kojoj na jednostavan i zanimljiv način objašnjavaju kroz pet ilustrativnih primjera koliko blockchain koncept može biti važan za budućnost medija.

Rezultat dosadašnje primjene su i neki novi koncepti što pokazuje da blockchain i mediji priča ima budućnost. Jedan od njih je i blockchain journalism. Ovaj koncept ponajviše se veže uz jedan od trenutno najpoznatijih startupa u području novinarstva - Civil. Civil predstavlja decentralizirano tržište za održivo novinarstvo koje se temelji na blockchainu i kripto-ekonomiji. Civil je mjesto za sve one koji žele podupirati etičko novinarstvo na novi način – stvaranje, konzumiranje i distribucija. Osnovna funkcionalna jedinica Civil platforme je newsroom koja povezuje novinara s globalnom mrežom čitatelja. Jedan newsroom može činiti jedan ili više novinara. Civil želi potaknuti novinare na izravniji i transparentniji angažman te smanjiti ovisnost o posrednicima koji često nisu zainteresirani za financiranje kvalitetnog novinarstva.

Kroz ovaj članak ukratko smo objasnili što je to blockchain tehnologija i koje koncepte je potrebno razumjeti kako bi princip rada bio što jasniji. Također smo se osvrnuli na moguće primjene blockchaina u rješavanju izazova s kojima se mediji susreću, te smo izdvojili primjer startupa koji upravo u svrhu poboljšanja stanja u novinarstvu primjenjuje rješenje koje se temelji na blockchainu. Međutim, ovdje priči nije kraj. Blockchain i mediji su definitivno priča koja ima budućnost, a mi smo samo zagrebali po površini.

Reference:

Model for Preservation of Trustworthiness of the Digitally Signed, Timestamped and/or Sealed Digital Records (TRUSTER Preservation Model) (EU31). Final report, 2018. URL: https://interparestrust.org/assets/public/dissemination/TRUSTERPreservationModel(EU31)-Finalreportv_1_3.pdf

How blockchain can enable next-generation media. URL: https://www.inma.org/blogs/conference/post.cfm/how-blockchain-can-enable-next-generation-media

Blockchain @ Media: A new Game Changer for the Media Industry?. URL:

 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-PoV-blockchain-media.pdf

Ocijenite kvalitet članka