Gazetaria mobile - MoJo

12.03.2019. / 23:22
Share
Mobilno novinarstvo
Mobilno novinarstvo
Mobilno novinarstvo

Lamija Aleckovic, gazetare, këshillon dhe jep arsye përse sot është e domosdoshme të kemi njohuri të domosdoshme për gazetarinë mobile. Në epokën e informacionit të shpejtë, të rrjeteve sociale e të gazetarisë qytetare, gjithashtu është e nevojshme që gazetarët e njëmendtë të përdorin vegla tradicionale të gazetarisë, por gjithashtu të jenë në hap me kohën në të cilën teknologjia ofron aq shumë.Gazetari mobil, xhevahiri i redaksisë, është personi i cili është në kërkim të informacionit dhe me lehtësi të madhe ia dërgon informacionet redaksisë e cila nuk është gjithmonë në gjendje të ketë  ekip në çdo vend. Gazetari mobil hulumton, gjen informacione, dhe madje xhiron dhe i dërgon materiale redaksisë. Në ditët tona pra është e domosdoshme që sa më parë të kemi njohuri të gazetarisë mobile, kjo vlen si për brezat e rinj ashtu edhe për të tjerët. 

Ocijenite kvalitet članka