Regionalno udruživanje novinara i novinarki

29.03.2019. / 09:23
Share
Vuk Maras, Media Association of South-East Europe
Vuk Maraš, Media Association of South-East Europe
Vuk Maras, Media Association of South-East Europe

Vuk Maraš, medijska asocijacija Jugoistočne Europe govori o neophodnosti udruživanja medija u regiji jer su pojedinačno mali u usporedbi sa velikim globalnim igračima. Društvene mreže preuzimaju primat u informisanju posebno mladjih generacija. I druge velike firme prave nove sadržaje udružene na globalnom nivou. U ovakvoj konkurenciji, regionalni mediji ukoliko žele da opstanu moraju biti udruženi u izradi novih servisa, zajedničkog kontenta, tačnije u razmjeni iskustava i unapredjenju kompletnog proizvoda kojeg nude. Takodjer, jedna od veoma važnih stvari je i jačanje kapaciteta novinara u skladu sa novim tehnologijama. 

Ocijenite kvalitet članka