Najnovije

Кога новинарите и останатите читатели ќе видат вести за влегувањето на некоја странска фирма на пазарот или за учество на странски фирми во јавни набавки, првата помисла е обично – кој е крајниот сопственик? Тоа често воопшто не е така тешко да се дознае.
24.07.2019