Najnovije

Под влијание на „блокчејнот“ (blockchain) се појавија и новите концепти во новинарството. Еден од нив е и „блокчејн новинарство“ (blockchain journalism).
23.04.2019