Регионално здружување на новинарите и новинарките

29.03.2019. / 11:58
Share
Vuk Maras, Media Association of South-East Europe
Vuk Maraš, Media Association of South-East Europe
Vuk Maras, Media Association of South-East Europe

Вук Мараш, од медиумска асоцијација на Југоисточна Европа зборува за неопходноста од здружување на медиумите во регионот бидејќи поединечно се мали во споредба со големите глобални играчи.  Социјалните мрежи го превземаат приматот во информирањето особено на помладите генерации. И други големи фирми прават нови содржини здружени на глобалното ниво. Во ваква конкуренција, регионалните медиуми доколку сакаат да опстанат мора да бидат здружени во изработка на нови сервиси, со заедничка содржина, поточно во размена на искуствата и унапредувањето на комплетниот производ што го нудат. Исто така, една од мошне важните работи е и јакнење на капацитетите на новинарите во согласност со новите технологии.

Ocijenite kvalitet članka