Inovacije

Algoritamske kapije

18.12.2018. / 14:20
Iako se čini da nikada kao danas nismo bili slobodniji, od toga da iznosimo svoja mišljenja i distribuiramo svoj govor u decentrirano mrežno okruženje, smisleno sudjelovanje u razgovoru postalo je irelevantnom kategorijom, bitna je cirkulacija.
Private
Public
Pretplata na Inovacije