Najnovije

Me ndikimin e blockchain-ëve janë shfaqur edhe konceptet e reja në gazetari. Njëri prej tyre është edhe blockchain gazetaria.
23.04.2019