Rrjetet sociale bëjnë shumë më tepër se shpërndarjen e rrëfimit – ato janë vetë rrëfimi: Predloži novu temu