Širenje straha u vijestima je postao mamac za klikove iako imaju štetan učinak za psihu čitatelja: Predloži novu temu