Džana Brkanić: Film je moćno sredstvo kako u umjetnosti tako i u novinarstvu: Predloži novu temu