Signal uveo kvantnu otpornost za još sigurniju zaštitu komunikacije: Predloži novu temu