Algoritamska ograničenja na društvenim mrežama dovode do manje prometa na web stranicama: Koja su potencijalna rješenja: Predloži novu temu