Novo istraživanje o konzumaciji vijesti i dalje ističe Facebook kao važnu platformu za dolazak do vijesti: Predloži novu temu