Free Media Help Line  (FMHL): Linija za pomoć novinarima/kama  

06.06.2022. / 14:13

U okviru USAID-ovog petogodišnjeg Programa podrške medijima (MEA), koji provodi Internews, BH novinari i Linija za pomoć novinarima (Free Media Help Line – FMHL) bit će odgovorni za provođenje aktivnosti besplatne pravne podrške za novinare/ke i medijske kuće u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj ovih aktivnosti je jačanje pravne zaštite nezavisnih medija i medijskih profesionalaca/ki, kao i unapređenje efikasnosti istraga i sudskih postupaka u vezi sa slobodom medija i sigurnosti novinara/ki.

Linija za pomoć novinarima/kama (FMHL) će pružati cijeli spektar besplatne pravne pomoći i usluga medijskim akterima kroz pravne savjete i konsultacije, zastupanje novinara/ki pred sudom i drugim institucijama i organima, monitoring pravnih slučajeva i analizu odluka u skladu sa EU standardima slobode izražavanja, podnošenje zahtjeva za djelovanje javnih institucija, itd.  Kroz ovaj program bit će razvijena i jedna sasvim nova FMHL usluga - pravna provjera medijskog sadržaja prije njegovog objavljivanja, kako bi se izbjegle potencijalne tužbe za klevetu i/ili drugi oblici institucionalnih postupaka u vezi sa kršenjem slobode medija, prava i sigurnosti novinara/ki. 

Također, FMHL će  proširiti i ojačati vlastitu mrežu pravnika/ca i advokata/ica, te podići svijest o važnosti i dostupnosti pravne i institucionale zaštite za sve novinare/ke i medije u Bosni i Hercegovini. Poseban set aktivnosti bit će usmjeren na obuku novinara/ki o zakonskim i institucionalnim mehanzmima zaštite koji im stoje na raspolaganju, kao i jačanje postojećeg Fonda za odbranu novinara/ki, čija se sredstva koriste za zastupanje i odbranu medijskih profesionalaca/ki u pravnim postupcima zaštite slobode medija.

Kroz MEA program i aktivnosti FMHL, najmanje 600 novinara/ki i urednika/ca dobit će  besplatnu pravnu podršku, a još  800 medijskih profesionalaca/ki i studenata/ica novinarstva unaprijedit će znanja o zakonodavnim i pravosudnim standardima EU u vezi sa slobodom medija i slobodom izražavanja, posebno tokom pripreme istraživačkih priča i medijskih sadržaja razvijenih oko osjetljivih i kontroverznih pitanja. Istovremeno, bit će uspostavljena mreža 30 advokata/ica i pravnih stručnjaka/inja iz cijele države, kao i samoodrživ i profesionalno respektabilan Fond za odbranu novinara/ki.

U konačnici, FMHL aktivnosti bi trebale rezultirati uspostavljanjem snažnog i javno podržanog mehanizma pravne pomoći novinarima/kama u Bosni i Hercegovini, koji je jednako dostupan svim medijima i na ravnopravan način muškarcima i ženama u novinarskoj zajednici, te koji na dnevnoj osnovi omogućava pravnu zaštitu slobode izražavanja i prava novinara/ki u skladu sa međunarodnim standardima i praksom.   

Ocijenite kvalitet članka