Potencijal YouTube-a za unaprjeđenje digitalnog novinarstva u oblasti kulture

21.06.2021. / 07:48

Pojava i razvoj digitalnog novinarstva primorala je medije da kreiraju nove strategije koje se tiču kreiranja, distribucije, marketinga i promocije vijesti iz različitih oblasti djelovanja. Suočeni sa ovom potrebom za rekonstrukcijom, uspješni svjetski mediji sve češće biraju korištenje audiovizalnih kanala koji će im omogućiti sigurniji doseg do većeg broja ljudi. Jedan od tih kanala, koji su se pokazali kao vrlo korisni za medije je YouTube.

U jednom od ranijih tekstova govorili smo o digitalnom okruženju novinarstva u oblasti kulture, u kojem se posebna pažnja posvetila identificiranju neophodnih znanja i sposobnosti novinara/ki koji pokrivaju oblast kulture, ali i mogućnostima koje nudi digitalni prostor i korištenje novih alata za povezivanje sa čitateljima/icama, obogaćivanje njihovog iskustva istraživanja i informiranja o aktuelnim dešavanjima u oblasti kulture. Rad britanskog web portala The Guardian, poslužio je kao primjer dobre prakse izvještavanja o kulturi u digitalnom okruženju, i kvalitetnom iskorištavanju potencijala koje on nudi. Slijedeći taj primjer, između ostalog, pokazat ćemo na koji način i domaći mediji mogu iskoristiti mogućnosti koje nudi YouTube, u cilju povećanja broja njihovih redovnih čitatelja/ica.

Zašto je YouTube koristan za izvještavanje o kulturi?

YouTube je moćna platforma i alat koji omogućava medijima, u svim oblastima njihovog djelovanja, da dosegnu do milionske publike kroz zanimljive video materijale. To naročito može biti korisno na polju novinarstva u oblasti kulture, i to na sljedeći način:

 • Povećanje broja publike – više od milijardu korisnika/ica posjeti YouTube svaki dan. Upravo zbog toga, primarna motivacija medija da koriste YouTube ogleda se u iskorištavanju mogućnosti koje ovaj alat nudi u cilju povećanja broja ljudi koji prate njihov rad.

 • Povezivanje sa publikom – dijeljenjem i komentiranjem video sadržaja vezanih za dešavanja u oblasti kulture i kulturnog rada, povećava se mogućnost za uspostavljanjem čvrste veze sa publikom. To se može postići na bilo koji od sljedećih načina:

 1. Gledatelji/ce se mogu pretplatiti na kanal koji vole; videi sa ovih kanala se pojavljuju u YouTube odjeljcima pod nazivom „Šta gledati“ („What to Watch“) i „Moje pretplate“ („My Subscriptions“).

 2. YouTube kanal je interaktivan; gledatelji/ce mogu postavljati pitanja medijima i dobiti odgovore na njihova pitanja u samim videima, ili u komentarima ispod videa.

 3. Publika YouTube-a dijeli videe koji im se sviđaju umjesto pasivnog konzumiranja; to je u suštini platforma društvenih medija, te je dijeljenje osnovni dio iskustva YouTube korisnika/ca.

 4. Gledatelji/ce mogu dodati video materijale na playlistu, kako bi sadržaje koje smatraju zanimljivim i/ili korisnim gledali češće.

 5. Iskustvo i zadovoljstvo korisnika/ica se može analizirati kroz opciju „Sviđa mi se“ i „Ne sviđa mi se“, koja je je smještena ispod videa.

 • Ostvarivanje prihoda. YouTube je jedina platforma za društvene medije koja kreatorima sadržaja omogućava ostvarivanje prihoda. YouTube-ov partnerski program distribuira prihod od oglašavanja na osnovu vremena gledanja, gledanosti i zadržavanja publike. YouTube uzima naknadu od 45% od ukupnog prihoda kanala. Iako je ovaj veliki postotak bio predmet mnogih rasprava, dobit koju mediji ostvare na ovaj način omogućava im da nadoknade neke od troškova njihove proizvodnje.

Kako iskoristiti potencijal YouTube-a?

YouTube je ogromno mjesto na kojem građani/ke, bez obzira na zanimanje i profesiju, mogu dijeliti video materijale i komunicirati jedni s drugima. Sa više od dvije milijarde jedinstvenih korisnika YouTube-a (što je gotovo trećina korisnika/ica interneta), u više od 100 zemalja na 80 jezika, milijardom sati pregledanih videa dnevno, ova platforma za dijeljenje videa može privući mnogo ljudi – mnogo više nego bilo koja televizija, radio ili novine širom svijeta.

Ovo može biti vrlo korisno i kada je riječ o novinarstvu u oblasti kulture. Pored toga što ga mediji iz oblasti kulture mogu koristiti kao informativni kanal na kojem objavljuju zanimljive sadržaje i aktuelna dešavanja, YouTube može osigurati kontinuiran izvor informacija o aktuelnim dešavanjima iz svijeta kulture.

Također, YouTube omogućava pristup edukativnim video sadržajima koji mogu biti korisni novinarima/kama u njihovom profesionalnom usavršavanju. Video prezentacije i predavanja vodećih svjetskih novinara/ki u oblasti kulture, mogu pomoći u unaprjeđenju njihovog razumijevanja cilja i specifičnosti rada u ovoj oblasti, ali i mogućnosti koje unaprjeđenje novinarstva u oblasti kulture može imati u podizanju društvene svijesti, razvijanju kritičke misli, i stvaranju aktivnog i progresivnog društva.  Jedan od tih primjera je online kurs Maye Jaggi, „Introduction to Cultural Journalism“, u kojem kroz kratke video prezentacije objašnjava šta je novinarstvo u oblasti kulture, koji su osnovni oblici novinarstva u oblasti kulture, te koji su načini izgradnje publike za kulturu. Na YouTube kanalu Art Basela, između ostalog, moguće je pronaći predavanje o digitalnim medijima i novinarstvu u oblasti kulture.  Matthew Anderson, urednik za BBC Culture, iz Londona; George Chen, Voditelj javnih politika za Hong Kong i Tajvan za Facebook, iz Hong Konga; Nonny de la Peña, osnivač Emblematic Group-a, iz Santa Monice, govorili su o tome kako trendovi koje sa sobom nosi digitalna revolucija (brze vijesti, izvještavanje uživo na društvenim mrežama, virtualna stvarnost), utječu na kritiku umjetnosti i novinarstvo u oblasti kulture.

Ovo su samo neki od primjera brojnih webinara, predavanja, prezentacija i brojnih drugih edukativnih sadržaja vezanih za novinarstvo u oblasti kulture širom svijeta, do kojih novinare/ke može dovesti pretraživač YouTube-a.

YouTube kao informativni kanal medija

Rad britanskog web portala The Guardian, pokazao se kao dobar primjer uspješnog rada i kvalitetnog iskorištavanja potencijala koje nudi digitalno okruženje u izvještavanju o kulturi. Upravo zbog toga, osvrnut ćemo se na način na koji upravo ovaj web portal koristi mogućnosti koje nudi YouTube.

Naime, The Guardian na na svom zvaničnom YouTube kanalu ima 1,67 miliona pretplatnika/ica. Pored toga, posjeduje još šest YouTube kanala, među kojima je i Guardian Culture, namijenjen za dijeljenje najnovijih Guardianovih videa iz oblasti kulture i umjestnosti.

Analizirajući način na koji The Guardian iskorištava platformu YouTube-a, možemo doći do sljedećih zapažanja i zaključaka koji mogu biti korisni i domaćim medijima u cilju unaprjeđenja njihovog rada:

 • Kratki video materijali. Bez obzira da li se o najavi i/ili predstavljanju izložbe, koncerta, novom dostignuću u filmskoj ili pozorišnoj umjetnosti, predstavljanju umjetnika i/ili djelatnika/ica iz svijeta kultrue, ovi video materijali uglavnom ne traju duže od 10 minuta. U svijetu brzih vijesti, vrlo je važno predstaviti događaj i/ili osobe/a iz svijeta kulture na zanimljiv i informativan način u što kraćem vremenu.

 • Kreiranje kratkih dokumentarnih filmova o npr. određenom pravcu u umjetnosti, načinu na koji je on ostavio trag na licu savremene kulture, ali načina na koji on danas postoji, može biti vrlo zanimljiv način njegovog predstavljanja. S obzirom na to da je ovaj oblik video materijala najdugotrajniji, može poslužiti i kao dobar alat za povećanje broja zainteresiranih osoba za ovaj sadržaj, te samim tim i broja osoba koje prate vaš YouTube kanal.

 • Izvještavanje uživo (live streaming). Možda najučinkovitiji način za privlačenje pažnje publike i povećanje broja osoba koje prate vaš YouTube kanal je izvještavanje sa kulturnih događaja uživo.

 • Upečatljivi naslovi, opisi i tagovi su ključni faktori koji privlače pažnju korisnika/ica YouTube-a. Upravo zbog toga, oni moraju biti formulisani na način koji će probuditi znatiželju korisnika/ica YouTube-a, i motivirati ih da u moru drugih sadržaja izaberu vaš.

 • Aktuelne i popularne teme su uvijek najinteresantnije. Izvještavanje o dodjeli nagrade Oskar, ili poznate i slavne osobe koje čitaju važna književna djela, neki su od načina na koje Guardian Culture nastoji privući pažnju što većeg broja ljudi.

 • Playliste omogućavaju korisnicima YouTube-a da na jednom mjestu pronađu sav video sadržaj vezan za određenu temu. Pored toga, kao što pokazuje primjer Guardian Culture-a, ova opcije se može koristiti i za prikazivanje razvoja određene teme iz svijeta kulture. 

Bez obzira na značaj koji ima u svakom dijelu društvenog postojanje, kultura je potisnuta na marginu interesovanja i prioriteta. Stoga ne iznenađuje činjenica da je ona, zbog nedovoljnog intersovanja za ovu kategoriju, vrlo često potisnuta na marginu i kada je u pitanju izvještavanje o kulturnim događajima. YouTube je platforma čiji potencijal domaći mediji još uvijek ne iskorištavaju u potpunosti, što je naročito vidljivo ako se osvrnemo na pomenute potencijale koje on ima, a koje su svjetski mediji već davno prepoznali. Iskorištavanjem ovih potencijala na predstavljene načine, ne samo da bi se unaprijedilo digitalno novinarstvo i način izvještavanja o kulturi, nego bi se doprinijelo i promociji kulture i svega onog od čega je ona sačinjena.

Ocijenite kvalitet članka