Šta sprječava redakcije da se bave data novinarstvom

25.11.2020. / 10:59

Jučer je u organizaciji European Journalism Centre počeo trodnevni online samit o utjecaju vijesti u 2020 godini, sa fokusom na data novinarstvo.
Cilj samita jeste uvidjeti kako se podaci mogu koristiti za vraćanje povjerenja čitatelja/ica.
„Novinarstvo temeljeno na činjenicama u kombinaciji sa izvrsnim vještinama pripovijedanja i potkrijepljeno podacima nikada nije bilo više traženo. Iako data novinarstvo nije novo, nikada nije bilo važnije nego u ovo doba dezinformacija. No, COVID-19 nagrizao je povjerenje u medije a istodobno europske novinske organizacije bilježe pad povjerenja svoje publike u posljednjih pet godina. Okretanje data novinarstvu presudan je korak u preokretanju ovih trendova.“ – navodi se u opisu samita.
Kroz trodnevna predavanja će bit govora i o tome kako novinari mogu kombinovati analize podataka sa tradicionalnim izvještavanjem, kako se data novinarstvo može suprotstaviti dezinformacijama, te kako novinari/ke i uredništvo može lobirati za bolji pristup podacima.
U toku prvog dana su različiti govornici/e predstavljali neke od najuspješnijih priča koje su koristile data novinarstvo, sa velikim fokusom na trenutnu panedmiju COVID-19.
Eva Constantaras, savjetnica za data novinarstvo, koja između ostalog radi i za Internews, u svom predavanju o dekolonizaciji data novinarstva i strategijama za inkluziju je govorila o tome kako jeste izazovno koristiti data novinarstvo u vremenu ogromnog porasta dezinformacija i ograničavanja pristupa podacima. Koronavirus je podcrtao zajedničke izazove sa kojima se suočavaju i redakcije i publika. Ono što se može vidjeti u cijelom svijetu jeste da sve više ljudi želi kvalitetne vijesti, da niko ne želi platiti za dobijanje tih vijesti, još uvijek postoji kriza povjerenja u medije, te još uvijek postoji borba za angažovanje mlađe publike.
Ono što je Constantaras navela jeste da je ohrabruje informacija da su lokalne vijesti zaista važne za ljude, te da je to vrlo važna činjenica za data novinarstvo. Imajući to u vidu data novinarstvo dobija na važnosti jer se mogu koristiti lokalni podaci, lokalne priče i lokalni novinari/ke za pričanje lokalnih vijesti koje će biti čitane/gledane.

Interes u lokalne vijesti je porastao

Važno pitanje koje ona postavlja u svom izlaganju jeste šta je to što sprječava medije da uključe data novinarstvo u svoj rad.

Praznine u vještinama

Prije svega navodi da postoji mnogo praznina u podacima, zatim nedostatak vještina za data novinarstvo kod novinara/ki. Mnogi novinari/ke su zainteresovani za data novinarstvo, ali ne znaju kako proizvoditi priče zasnovane na podacima. I treća, ali vrlo važna činjenica, o kojoj se vrlo malo govori, jeste da su uredništva nezainteresovana da objavljuju priče zasnovane na data novinarstvu, što možda dolazi iz činjenice da nemaju sveobuhvatnu digitalnu strategiju, da ne razumiju data novinarstvo, pa zbog toga ni ne žele da ulažu kapacitete u nešto što ne razumiju i što smatraju da je sporo i skupo. Pored ova tri razloga, postoji i vrlo važna perspektiva razumijevanja publike i koje su to informacije koje su njima potrebne.
Važnost lokalnih priča je zaista ogromna, čak i kada postoje različite prepreke za lako prikupljanje podataka. Kroz primjer priče iz Kenije urađene u sklopu rada na data novinarstvu u Internewsu, govorila je o tome kako doći do podataka u državama u kojima ne postoje jedinstvene baze podataka, niti jasni izvori informacija, te kako ih istražiti i koja pitanja treba postaviti.
Imajući ove izazove u vidu, USAID BMAP program kroz pružanje kapaciteta i edukacije svojim ključnim partnerima doprinosi smanjenju pomenutih prepreka.
Na našoj stranici često izvještavamo o važnosti data novinarstva, a u tutorijalu koje je pripremio Imer Muhović možete da detaljno naučite kako da koristite podatke, da ih razumijete i vizualno predstavite.

 

 

Ocijenite kvalitet članka