Univerzalni dizajn i mediji

31.12.2020. / 13:18

Univerzalni dizajn i nije tako nov pojam. Nastao je 1997. godine kada se radna grupa arhitekata/ica, produkt dizajnera/ica, inženjera/ki i istraživača/ica okoliša okupila sa namjerom da poboljšaju pristupačnost fizičkog i virtulenog dizajna svim članovima/icama društva. Predvođeni Ronaldom Maceom, svjetski poznatim arhitektom, kreirali su 7 principa usmjerenih ka kreiranju inkluzivnog okruženja pristupačnog za sve. Ti principi su: 

 1. Jednaka upotreba
 2. Fleksibilnost pri upotrebi
 3. Jednostavna i intiutivna upotreba
 4. Uočljive informacije
 5. Tolerisanje pogreške
 6. Mali fizički napor
 7. Mjere i prostor za pristup i upotrebu

Ukratko, ovaj pojam predstavlja proizvod i okruženje koji omogućuje da oni u najvećoj mogućoj mjeri budu dostupni za uporabu svim ljudima bez potrebe za dodatnom prilagodbom ili upotrebom specijaliziranog dizajna. O principima univerzalnog dizajna smo već pričali u video prezentaciji tokom ovog Media Innovation Laba

Univerzalni dizajn i medijski sadržaji

Dok se čini da se ovi principi odnose samo na fizičke prostore ili virtualne prostore te samim tim da ih samo primjenjuju dizajneri, treba obratiti pažnju da se ovi principi mogu primijeniti na bilo koji proizvod ljudskog stvaranja (uređaje, okoline, sisteme i procese) koje koriste ljudi sa širokim dijapazonom vještina. To znači da se ovaj dizajn može i treba primijeniti i na medijske sadržaje, baš kako se primjenjuje na obrazovne sadržaje kroz pridodati univerzalni instrukcijski dizajn. Polazeći od ovoga svaki novinar/ka bi se pri izradi svoje priče trebao/la zapitati slijedeće:

 • Da li imam vizualne materijale koji predstavljaju ključne informacije koje svi čitaoci ili gledaoci ili slušaoci ne mogu vidjeti ili razumijeti?
 • Da li moja priča uključuje multimedijalne (audio, video) materijale koji predstavljaju ključne informacije koje svi konzumenti neće moći čuti, vidjeti ili kojem neće moći pristupiti?
 • Da li moja priča sadrži dokumente u formatima kojima ne mogu svi čitaoci pristupiti?

Na osnovu ovih odgovora, ovisno da li su potvrdni ili negativni možete učiniti mnogo da vaše priče budu dizajnirane po principima univerzalnog dizajna. 

Šta učiniti da vaš sadržaj bude univerzalno dizajniran

U kontekstu organizacije pisanog sadržaja možete provjeriti da li je vaš sadržaj odjeljen sa naslovima  i podnaslovima. To znači da su odjeljci podijeljeni sekvencijalno i hijerarhijski od Heading 1 prema Heading 6 ovisno o tome koliko dubinski želite podijeliti vaš sadržaj, ali preporuka je da se zadržite na Headingu 2 ili maksimalno Headingu 3. Veličina slova mora biti minimalno 12pt ili veća za glavni tekst. Za fusnote ili endnote možete koristiti veličinu 9pt. Na kraju važno je da se veličina slova može uvećati za 200%.

Fotografije i drugi grafički prikazi

Kada su u pitanju fotografije i generalno vizuelni sadržaj trebalo bi da koristite opise sadržaja ili funkciju slika kroz alternativni tekst (alt tekst). Grafičke vizualizacije podataka i mape također trebaju uključivati kontekstualne i pomoćne detalje u tekstu koji okružuje sliku. 
Također je važno da se slike ne oslanjaju na boje da prenesu informacije. Slike koje imaju samo dekorativnu funkciju ne trebaju imati alt-tag opise. Ovakav opisni tekst nije potreban ukoliko slike ne pružaju kontekstualnu informaciju. 

Linkovi i tabele

Tekstovi često sadrže poveznice ili linkove koji upućuju na dodatne informacije i ne bi se trebali nalaziti uz generičke riječi kao „kliknite ovdje“ ili „pročitajte više“. Pobrinite se da se vaši linkovi ne otvaraju u novom prozoru ili tabu. Iako sa aspekta želje da zadržimo posjetioca/teljku na našoj stranici ova opcija možda nije korisna ipak sa aspekta univerzalnog dizajna je izuzetno poželjna. Ukoliko ipak morate postaviti link tako da se otvara u novom prozoru ili tabu onda je potrebno da uključite i tekstualnu referencu u informaciju o linku (npr. [Novi tab]). 
Tabele moraju uključivati imena redova i kolona. Nazivi redova i kolona imaju tačno definisan opseg. Važno je da tabele uključuju i opis. Izbjegavajte spojene ili podijeljene ćelije te se pobirinite da imaju adekvatan razmak između ćelija.

Multimedijalni sadržaj 

U slučaju objavljivanja video sadržaja pored titlova koji su obično već uključeni unutar videa potrebno je da je transkript dostupan za svaki multimedijalni izvor uključujući i opise relevanog neizgovorenog sadržaja. Transkripti trebaju uključivati: 

 • Ime govornika
 • Sav izgovoreni sadržaj
 • Relevantni opis govora
 • Opise relevantnog neizgovorenog sadržaja
 • Naslove i podnaslove

Opisi izgovorenog sadržaja kao i relevantnog neizgovorenog sadržaja su uključeni u multimedijalni izvor. Ovo također uključuje audio koji je sinhronizovan sa video prezentacijom. 

Univerzalni dizajn znači dobar dizajn

Sve ove preporuke je vrlo lako odmah početi primjenjivati u vašim radnim procesima prilikom objave medijskog sadržaja. Univerzalni dizajn nije neki specijalni zahtjev za potrebe manjinskog dijela stanovništva već je fundamentalni uslov za dobar dizajn. Mediji i novinari/ke će vidjeti veliku korist ukoliko svoje sadržaje učine pristupačnim, upotrebljivim, prikladnim i ugodnim za korištenje.  
 

Ocijenite kvalitet članka