4 formata za storytelling u online medijima

10.07.2020. / 08:24
Autor/ica
Share
ere
ere

Na internetu konkurencija medijima nisu mediji koji objavljuju sličan sadržaj. Konkurencija je sve što se natječe za pažnju čitatelja/ca.

Ponuditi vijesti u formatu “nešto teksta provučenog kroz obrnutu piramidu” i jedna slika na početku nije adut za natjecanje. Potrebno je više. 

Potrebni su alati koji će novinarskoj priči udahnuti poseban digitalni život. 

Mogu li mediji profitirati koristeći komercijalne alate

Razvoj i popularizacija atraktivnih novih formata mogli bi novinarske priče učiniti prepoznatljivijim, posebno kada se konzumiraju na drugim platformama. Ovakvi formati privlače čitatelje/ice da češće posjećuju izvorne web lokacije i aplikacije.

Većina alata za kreiranje digitalnih sadržaja nisu nastali s ciljem da pomognu medijima u kreiranju boljih priča. Kreirani su imajući u vidu komercijalnu upotrebu. Možda je to razlog njihove manje zastupljenosti u medijskim sadržajima. 

Biznis modeli medija često podrazumijevaju što veći broj čitatelja, što više vremena provedenog na web stranici medija, uz što je moguće manje troškove proizvodnje sadržaja. Implementacija alata u sadržaje je izazov, a postoji i problem obuke novinara za korištenje alata u svakodnevnom radu. Ovo su argumenti koji često pobijede prilikom donošenja odluke koristiti alate ili ne. 

Nema sumnje da novi formati bolje odgovaraju navikama i potrebama korisnika od starog dobrog teksta.

Ovo bi mogao biti argument za korištenje alata koje ćemo navesti u daljem tekstu.

Ostaje pitanje kako se odlučiti za uvođenje potpuno novog alata u ionako opterećenu redakciju? U tekstu BBC Lab-a čiji je autor Tristan Ferne navedeni su kriteriji procjene za korištenje određenog formata:

 • Je li format razumljiv?
 • Je li dovoljno privlačan?
 • Je li prepoznatljiv i nov?
 • Zadovoljava li potrebe i ponašanje publike?
 • Ima li odgovarajući stil?
 • Je li tehnički jednostavan za korištenje?
 • Je li uz taj format lako stvoriti priče? (ključna poslovna potreba)
 • Je li primjenjiv u raznim žanrovima vijesti? (npr. udarne vijesti, duge priče...)
 • Kakav je uzorak ili format? Je li to nova vrsta interakcije ili novi način pričanja priče? Ili je to neka vrsta kombinacije?

Formati za storytelling

Alati koji priču mogu učiniti interaktivnom, vizualnom i zvučnom pružaju potpuno novi doživljaj novinarstva i medijskih sadržaja. 

Video + podnaslov

Video format postao je izuzetno popularan način konzumiranja sadržaja, posebno je interesantan format na društvenim mrežama. Video klipovi sa podnaslovima ne objavljuju se samo da bi sadržaj učinili dostupnim osobama sa poteškoćama, nego i da ovaj format učinimo dostupnim čitateljima/icama bez obzira u kojem se okruženju nalazili.

Video klip bez tona, ali uz podnaslov i dalje nudi specifičnosti koje slika i audio ne mogu pružiti.

Primjer ovakvog sadržaja imamo i na portalu Balkansmedia.org. 

da

Vertikalni format 

Vertikalni format postao je zastupljeniji kako je rasla upotreba mobilnih uređaja u novinarstvu. Ovaj format najatraktivniji je ako prenosi događaje koji su se zaista dogodili ili je riječ o prijenosu uživo (lajv). 
Često ga koriste očevidci određenih situacija i građani-novinari. Primjer ovakve prakse imamo i u nedavnim objavama bh. medija.

ffs

Audio

Jedan od formata koji u posljednje vrijeme postaje sve zastupljeniji i traženiji je audio format. Pored podcasta koji je donio djelić televizijskog i radijskog u online sadržaje, audio je postao važan zbog stila života čitatelja/ica. Konzumiranje medijskih sadržaja isključivo u tekstualnom formatu postalo je teško izvodljivo i sve je manje vremena za sve što želimo dnevno pročitati. Zato je audio format donio odličnu mogućnost medijima i čitateljima/icama. 

Obični audio format teksta sve je zastupljeniji u domaćim medijima. Za posebne priče i duge formate koji zahtijevaju interaktivnost i poseban pristup, postoje alati koji integriraju audio u tekst. O jednom ovakvom alatu pisali smo u tekstu Kako dati zvuk tekstu.  

Ovaj alat donosi mogućnost da audio izjava aktera priče bude integralni dio teksta, ne izdvojena audio snimka na drugoj platformi.
 

3
Foto: Prtscr http://projects.aljazeera.com/2014/tangier-island/

Scrollytelling

Scrollytelling je kombinacija riječi "pripovijedanja" (storytelling) i "pomicanja" (scrolling). Označava internetske multimedijske priče koje se odvijaju dok vi skrolate ili se krećete mišem prema dole po ekranu. Priče mogu biti duže i kraće što omogućuje korisnicima/cama da odaberu dijelove koje žele istražiti. 

Za scrollytelling je karakteristično korištenje više različitih formata sadržaja:

 • Fotografije
 • Videa
 • Teksta
 • Podataka

Cilj ovakvih sadržaja nije da pročitate priču jer često ima najmanje sadržaja za čitanje. Interaktivnost donose mape, podaci, audio i video sadržaj koji publiku privlači da skrolajući otkriju cijelu priču. 

Dobri i atraktivni medijski sadržaji zahtijevaju suradnju novinara (foto novinara, video novinara, istraživača), developera i dizajnera.

Hoće li novi, često skupi formati doprinijeti boljem poslovanju medija ili će samo kratko i privremeno zabaviti publiku vrhunskim sadržajima? Mogu li i manji mediji sebi priuštiti inovativne formate koji će značiti da su vodeći medij?

Za nedostatak inovativnosti u medijskim sadržajima često postoji samo jedan razlog. 

Ne postoji financijska opravdanost za njihovu primjenu u svakodnevnom radu.

Ocijenite kvalitet članka