DataJournalism.com: Platforma na kojoj novinarstvo upoznaje podatke

17.02.2021. / 10:55
Autor/ica
Share
data
data

Korištenje podataka postalo je sastavni dio novinarstva. Novinari/ke sve više moraju znati kako doći, očistiti i analizirati rastuću arhivu digitaliziranih informacija.

Podaci nikad nisu bili više važni. U vremenu ekstremno izraženih lažnih vijesti i raznih dezinformacija, kada su činjenice osporavane na različite načine, data novinarstvo može pružiti potvrdu činjenica i biti predvodnik u borbi protiv dezinformacija.

Ipak, još uvijek je u redakcijama data novinarstvo vrlo malo prepoznato kao važan segment i uglavnom se njim bavi jedna osoba, često bez podrške ili strukture.

Kada se novinar/ka susretne sa mnoštvom podataka, odgovornost i znanje o čitanju i korištenju podataka je ogromna. U mnoštvu informacija, vrlo je važno znati koje podatke izdvojiti i na koji način ih prezentovati publici. 

S druge strane, ne morate mnogo ulagati u tim data novinara/ki, ali kreiranje tima vam može donijeti mnogo dobiti.

Sve informacije o data novinarstvu na jednom mjestu

Danas u svijetu potpune digitalizacije postoji nevjerovatno mnogo resursa, besplatnih alata i edukacija, koje vam mogu pomoći da što bolje organizujete tim data novinara/ki u vašoj redakciji.

European Journalist Centre u saradnji sa Google News Initiative je prije dvije godine pokrenuo jedinstvenu platformu DataJournalism.com, koja pruža prostor novinarima/kama da uče i poboljšaju svoje vještine u domeni data novinarstva, da istražuju najnovije izazove na terenu, te razgovaraju sa drugim novinarima/kama o novim pristupima i izazovima u data novinarstvu.

dasa

Iako kao sveobuhvatna platforma postoji od 2019. godine, sama ideja i razvoj sadržaja ove stranice kroz rad European Journalist Centrea traje duže od 10 godina.

Dostupna je na engleskom jeziku, a data novinarima/kama pruža besplatne resurse, materijale, online video edukacije i forume zajednice. Bit će potrebno da kreirate vaš profil, a onda se možete besplatno prijaviti na njihove premium online kurseve ili razgovarati sa zajednicom novinara/ki na forumima te tako imati zabilježen i vaš napredak na kursevima.

Bilo da ste novi u data novinarstvu ili ste već prepoznati u ovom polju, članstvo će vas povezati sa novinarima/kama sa istim afinitetima i pružit će vam slobodan prostor za učenje ili poboljšanje vaših vještina data novinarstva.

Šta nudi DataJournalism.com

Na DataJournalism.com imate mogućnost da pristupite velikom broju različitih informacija, a stranicu trenutno koristi preko 15.000 korisnika/ca iz cijelog svijeta. Kroz preko 27 sati besplatnih online video kurseva možete doći do novih informacija iz svijeta data novinarstva.

European Journalist Centre je kreirao i pet publikacija sa fokusom na različite teme unutar data novinarstva, a pored publikacija na ovoj platformi možete pronaći preko 50 sati materijala za čitanje. Sve dostupne informacije su kreirali eksperti/ce iz oblasti data novinarstva.

Platforma je veoma pregledna i jednostavna za korištenje.

U sekciji Long Read možete pronaći različite dubinske analize koje su radili najutjecajniji svjetski stručnjaci/kinje za novinarstvo. U ovom dijelu se nalaze i priručnici za data novinarstvo, kao što su Priručnik za data novinarstvo 1 i 2, te Priručnik za verifikaciju koji govori o dezinformacijama i manipulacijama u medijima.

Kroz različite kurseve možete da dođete do praktičnih primjena data novinarstva u vašim redakcijama, te kako da koristite podatke i kreirate grafikone.

Forum je kreiran sa ciljem građenja otvorenog prostora za novinari/ke gdje će moći razmjenjivati informacije, dobiti pomoć, dijeliti različite sadržaje ili pozivati na analizu različitih podataka na širem nivou.

Možete postavljati pitanja, dobijati odgovore i razmjenjivati svoja iskustva s drugim data novinarima/kama.

Zasigurno jedna ovakva platforma može doprinijeti svakoj redakciji da edukuje svoje novinare/ke, te da na što kvalitetniji način predstavlja podatke sa kojim se svakodnevno susreće.

Ocijenite kvalitet članka