Dinamike promjena u 2023. godini i trendovi u novinarstvu i oglašavanju za 2024. godinu

07.12.2023. / 08:02
Autor/ica
Share
media trends
media trends

Praćenje trendova u novinarstvu može biti ključno za održavanje relevantnosti i konkurentnosti u brzo promenljivom medijskom pejzažu. Svake godine, novi tehnološki napredak, promjene u ponašanju publike i evolucija medijskih platformi oblikuju način na koji se vijesti kreiraju, distribuiraju i konzumiraju. Novinari/ke i medijske kuće koje su u toku sa trendovima mogu bolje razumjeti i predvidjeti potrebe svoje publike, prilagoditi svoj sadržaj i strategije, te inovirati svoje djelovanje kako bi ostali relevantni.

U današnjem digitalnom dobu, praćenje trendova nije samo o održavanju koraka sa konkurencijom, već i o iskorištavanju novih mogućnosti za angažovanje publike, povećanje dosega i monetizaciju sadržaja. To također znači biti svjestan etičkih i regulatornih promjena koje mogu utjecati na industriju, naročito kada govorimo o porastu korištenja generativne umjetne inteligencije.

U krajnjem slučaju, praćenje trendova omogućava novinarima/kama da budu proaktivni umjesto reaktivni, što vodi ka stvaranju dubljeg i smislenijeg povezivanja sa publikom. To je neophodno za izgradnju povjerenja i autoriteta u svijetu preplavljenom informacijama. Kroz kontinuirano učenje i adaptaciju, novinarstvo ne samo da preživljava već se i razvija, pružajući ključne informacije i priče koje oblikuju naše društvo.

U nedavnom izvještaju Kantar Media koji prati medijske trendove i kreira predikcije na osnovu tih praćenja, navodi se pet ključnih trendova koji su bili prisutni kroz 2023. godinu a koji će utjecati na oblikovanje medijskog i oglašivačkog ekosistema širom svijeta. Tokom ovogodišnjeg USAID BMAP Forward Media foruma, Vanda Kučera je upravo govorila o trendovima u svijetu brendova i marketinga, navodeći slična zapažanja kao u ovom izvještaju.

Čini se da je ono što je zajedničko za svih pet trendova bolje razumijevanje publike i korištenje cjelokupne dostupne baze podataka kako bi se što detaljnije analiziralo ponašanje i navike publike.

Makroekonomija i mikro medijska strategija

U 2024. godini, ekonomska nestabilnost, inflacija i promjenljivo ponašanje potrošača potencijalno će dovesti do transformacije medijske strategije. Fokus će biti na prilagođavanju medijskih strategija makroekonomskim uslovima. To uključuje razvoj fleksibilnih poslovnih modela koji mogu brzo reagovati na promjene u ekonomiji, kao i korištenje napredne analitike i podataka o ponašanju potrošača za bolje razumijevanje publike i prilagođavanje medijskih strategija.

Kroz kreiranje mikro medijskih strategija, medijske kuće će se fokusirati na smanjenje troškova, diverzifikaciju izvora prihoda, istraživanje novih tržišta i publike, kao i razvoj modela poslovanja koji su otporni na ekonomske turbulencije. Sve ovo je nešto što je uveliko bilo prisutno i tokom 2023. godine i taj trend će se nastaviti dešavati kroz sljedeću godinu. Također, očekuje se da će medijske organizacije koristiti pristup podacima za unapređenje ciljanja i personalizacije sadržaja.

Sadržaj se vraća u budućnost i širi se globalno

Iako se ovaj trend kroz ovaj izvještaj više odnose na filmsku industriju, ono što je poveznica sa medijskom industrijom jesu promjene u navikama konzumiranja sadržaja kod publike. S tim u vezi, dublje analiziranje ponašanja publike, te kontinuirano praćenje može donijeti vrijedne podatke o promjenama ponašanja kod publike koji mogu doprinijeti prilagodbi medija u kontekstu plasiranja i pristupa vijestima.

Oglašavanje u oku oluje

Ova godina je donijela potrebu za konstantnim prilagođavanjem promjenama koje su postale gotovo neprekidne, ostavljajući oglašivački pejzaž u vrtlogu izazova. Promjene su prisutne u gotovo svakom aspektu našeg svijeta – tehnološkom, kulturnom, ekonomskom, političkom, medijskom i ekološkom. Promjene ponekad dolaze bez upozorenja, kao što su pokazali pandemija, ratovi i revolucija u oblasti vještačke inteligencije.

Takva brza promjenljivost zahtijeva prilagodljivost unutar šireg poslovnog i oglašivačkog sektora. Put naprijed za brendove zavisi od njihove sposobnosti da koriste podatke i uvide, osiguravajući da prate – ili čak predviđaju – promjenljive trendove i izazove. Očekuje se više eksperimentisanja sa interaktivnim oglasima i oglasima koji omogućavaju kupovinu.

Tehnologija: prekretnice i lažna zora

Industrija će se suočiti sa mogućnostima i izazovima koje donosi umjetna inteligencija. U 2024. godini, medijska industrija će istraživati dublje integracije AI, kao što će se baviti i pitanjima pristrasnosti i kršenja autorskih prava. Generativna vještačka inteligencija (GenAI) eksplodirala je u mainstream sa lansiranjem ChatGPT-a i Google Barda.

Ova godina je obilježila i potragu za novim rešenjima kolačića (cookies), a 2024. godina je označena kao zvanična godina ukidanja kolačića za praćenje trećih strana, tehnologije koje pojačavaju privatnost (Privacy-enhancing technologies - PETs) postale su svjetionik nade za oglašivački svijet. Ovaj pristup omogućava oglašivačima da razumiju svoju publiku bez kompromitovanja individualne privatnosti. PETs otvaraju put personalizovanom sadržaju bez potrebe za invazivnim individualnim praćenjem. Privatnost i personalizacija, koje su nekada smatrane suprotnim silama, svakako su pronašle poboljšanu harmoniju u 2023. godini, obećavajući svjetliju i sigurniju budućnost za online oglašavanje.

Jačanje signala: publika u visokoj definiciji

U 2024. godini, očekuje se da će medijska industrija težiti ka boljem razumijevanju ponašanja publike i njihovih preferencija, koristeći bogatstvo podataka za unapređenje ciljanja i personalizacije sadržaja.

Izvještaj Kantar Media o trendovima i predikcijama za sljedeću godinu ističe da je 2023. godina bila prekretnica za poslovni pejzaž zbog povećanog usvajanja strategija granularnih podataka. Ovaj pomak je olakšan dostupnošću više izvora podataka, uključujući informacije koje dolaze direktno sa uređaja poput pametnih i povezanih televizora, kao i podatke u vlasništvu platformi i oglašivača. Kao rezultat, kompanije sada koriste podatke za dobijanje još detaljnijeg razumevanja ponašanja i preferencija potrošača, što je ključno za razvoj efikasnih kampanja, poboljšanje iskustva kupaca, razvoj proizvoda i strategije cijena. Na isti način i medijske organizacije imaju sve veći uvid u podatke koje im omogućavaju detaljniju analizu ponašanja i preferencija publike. Izvještaj nadalje navodi da, uprkos sve većoj dostupnosti podataka, mnoge medijske organizacije ih ne koriste u punom potencijalu. Razlozi za to uključuju nedostatak vremena ili resursa, nedostatak odgovarajućih alata ili stručnosti, kao i zabrinutost zbog privatnosti ili sigurnosnih pitanja. Jedan od načina za bolje iskorištavanje podataka prve strane je kombinovanje sa podacima treće strane, što omogućava medijima da stvore potpuniji pogled na svoje kupce i dobiju dublje uvide u ponašanje i preferencije potrošača.

***

U suvremenom medijskom pejzažu, gdje se tehnologija i potrošačke navike neprestano mijenjaju, ključno je razumjeti da će analitika i podaci igrati presudnu ulogu u oblikovanju budućnosti medijske industrije.

Predviđanja ukazuju na to da će dubinska analiza podataka omogućiti medijskim kućama da preciznije identifikuju i razumiju navike i ponašanje svoje publike. Takav pristup će omogućiti razvoj personaliziranih iskustava koja će zadovoljiti i najzahtjevnije korisnike/ce. U konačnici, oni koji najbolje iskoriste snagu analitike i podataka bit će ti koji će definisati trendove i usmjeravati medijsku industriju u novu eru inovacija i uspjeha. 

Ocijenite kvalitet članka