Infografike imaju veći uticaj na publiku

02.02.2022. / 08:37
Autor/ica
Share
rerew
rerew

Engleski ilustrator, karikaturist i slikar Frederick R. Barnard prije sto godina izrekao je rečenicu koja se i danas često koristi: „Slika govori više od hiljadu riječi“.

Naš mozak cijeni vizualne podatke u odnosu na bilo koju drugu vrstu informacija. Čak 90% informacija koje se prenose u mozak su vizualne, a ljudski mozak može obraditi sliku u samo 13 milisekundi.

Ovu prethodnu rečenicu predstavljamo i vizualno, kao primjer kako bi se ona mogla vizualno predstaviti da se ovaj pasus uopšte ne piše u tekstu. I ova slika će u većem procentu utjecati na to da je publika zapamti.

dssa

Nedavna studija koja je istraživala utjecaj interaktivne vizualizacije naučnih podataka u vijestima o COVID-19 na uzbuđenje publike, percipiranu prijetnju i preventivne namjere, pokazala je da „interaktivne vizualizacije izazivaju intenzivnije uzbuđenje straha što je dovelo do viših razina percipirane prijetnje COVID-19 i preventivnih namjera protiv virusa.“  To znači da su vizualno predstavljeni sadržaji, poput mjera koje je potrebno slijediti u prevenciji COVID-19 infekcije, imali većeg učinka kod publike da ih i u praksi koriste.

Ovo je samo još jedan od pokazatelja da vizaulni sadržaj treba igrati ključnu ulogu u prezentaciji medijskog sadržaja. Ali sa opreznim načinom korištenja vizualizacija, koje svakako mogu imati različite efekte, uzimajući u obzir visoko rasprostranjeno širenje lažnih informacija. Autor Uroš Krčadinac je ranije za Balkansmedia.org pisao o vizualizacijama i subjektivnosti kao autorskom izrazu. Ono na što je također važno obratiti pažnju jeste pristrasnost koja može doći, kako kroz tekstualni, tako i audiovizualni sadržaj.

Infografike su odličan metod za vizualizaciju podataka

Infografike su postale čest element u novinarstvu, naročito u online sferi. Sa sve većim naglaskom na vizualnoj komponenti u prezentaciji vijesti, infografika je slobodno definirana kao skup tehnologija koje predstavljaju složene informacije na lako dostupan način.

Prema Cambridge English Dictionary, službena definicija infografike je: slika ili dijagram ili skupina slika ili dijagrama koji prikazuju ili objašnjavaju informacije.

Infografika priča priču koristeći vizualno ugodnu kombinaciju grafike, podataka, promišljene tipografije i boja. Postoje mnogi formati i jedinstveni stilovi infografike koji mogu biti veoma efektivni kod publike. Kreativnost izrade infografika je ogromna, a kreće se od jednostavnih usporedbi preko karti i grafika, pa sve do dijagrama, mreža i drugih vizualnih objašnjenja.

Nudi sjajnu priliku za predstavljanje rezultata, ideja i informacija na vizualno privlačniji način.

Infografika može uštediti dosta vremena publici da na jedan jednostavan a vizuelno privlačan način pročitaju veću količinu informacija.

Infografike su još uvijek nedovoljno iskorištene

Studija koja je rađena 2015. godine pod nazivom “Vizualiziranje vijesti: Analiza godine u interaktivnim vijestima iz The New York Timesa i The Washington Posta”, istraživala je kako The New York Times i Washington Post uključuju principe dizajna i vizualizacija podataka za predstavljanje složenih informacija za svoje čitatelje/ice. Rezultati kvantitativne analize pokazali su da The New York Times objavljuje infografike kao dio većih priča umjesto da ih predstavlja kao vijesti samostalno. Većina infografika (63%) bila je povezana sa pričom, što znači da se vizualizacija podataka koristi za obogaćivanje priča.

Zadnje dvije godine su donijele ekspanziju korištenja infografika kako bi se kroz njih prenijele informacije o pandemiji na što jednostavniji i razumljiviji način. S ciljem pružanja što bolje pomoći u doba pandemije, USAID BMAP je angažovao tim koji je kreirao vizualne elemente dostupne medijima na korištenje u Creative Commons licenci.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je koristila (i još uvijek koristi) infografike kako bi prikazala statistike povezane za virusom, ali i kako bi na što jednostavniji način predstavila neophodne mjere za borbu protiv virusa.

I ovo je samo još jedan od primjera koji naglašavaju zašto su infografike važne za postizanje većeg efekta u prenošenju informacija.

de

U današnjem svijetu velikih podataka, način na koji mediji odluče prikazati informacije može utjecati na to koliko brzo publika može protumačiti informacije i koje zaključke iz njih mogu izvući.

Kako izrađivati infografike

ww

Infografike se jednostavno dijele, privlačne su na društvenim mrežama pa je veća vjerovatnoća da će korisnici/e kliknuti na njih, dobre su za vašu SEO strategiju i definitivno vam mogu donijeti mnoge benefite. S druge strane, u današnjem vremenu, pogotovo sa dolaskom pandemije, infografike mogu biti odličan alat u rukama novinara/ki prilikom prenošenja informacija važnih za zdravlje i dobrobit ljudi. Iskoristite ih već danas i uključite ih u informisanje vaše publike.

Ocijenite kvalitet članka