Javni interes je u srži ozbiljnog novinarstva

23.03.2021. / 11:14

Svako malo možete čuti ponešto o pravu javnosti da zna, o tome da novinarstvo treba biti u službi javnog interesa.

Ili da novinarstvo postoji radi javnog interesa.

Mnogi društveno-ekonomski problemi, korupcija, iskorištavanja pozicija moći, jesu od javnog interesa. Novinarski posao biva taj koji odigrava ključne uloge u otkrivanju ovih problema i doprinosi razvitku jednog društva.

Šta je to javni interes?

Wikipedia definiše javni interes kao "opštu dobrobit". Javni interes je ono što je važno svima u društvu. Dakle opšto dobro, dobrobiti sigurnosti i dobrobiti svih u zajednici.

Važno je naglasiti da javni interes nije samo ono što čitatelji/ce, slušaoci/teljice ili gledaoci/teljice žele bilo kao potrošači ili kao ljudi koji žele biti zabavljeni.

Novinarstvo javnog interesa odnosi se na objavljivanje snažnih priča koje imaju utjecaja na društvo, s jedinim jedinim ciljem da se razotkrije istina. Dobar primjer priče koja je sigurno obišla cijeli svijet jeste Panama Papers.

Teme koje se tiču svih, koje pogađaju cijelo društvo, bilo da govorimo o lokalnom području, npr. priče koje utječu na život neke zajednice, poput pitanja rijeka i hidroelektrana zbog kojih ostaju opustošena sela ili situacije sa migrantima u kontekstu lokalnih zajednica, iako ovo pitanje može uvijek biti mnogo šire i govoriti o globalnim migracijama, pitanjima granica i univerzalnim ljudskim pravima koje nadilaze sve državne granice.

Javni interes i lokalne zajednice

Javni interes ne mora uvijek biti globalnog karaktera, zbog toga novinari/ke često zanemare teme koje se tiču lokalnih zajednica a koje jedna po jedna, sklopljenje u cijelu sliku, utječu na cjelokupno društvo.

Riječ je o problemima koji pogađaju sve, čak i ako mnogi od njih toga nisu svjesni ili čak ako im se čini da ih nije briga.

Biti novinar/ka znači ne okretati pogled od problema koje postoje u okruženju u kom djeluju. To znači da je dužnost novinara/ke da reaguje na nepravdu, na nasilje, na siromaštvo, na nepristupačnost sistemu, da reaguje na bilo koji problem, te da mu pristupi objektivno i sa više strana kako bi javnost dobila više informacija o postojanju tih problema, potencijalnih uzročnicima i rješenjima.

„Ja sam izabrala u životu da radim stvari koje su u službi javnosti. Ja kao novinarka sam dužna da uradim ono što ste vidjeli kad me policija hapsila. Moja dužnost je da kada vidim takve stvari da obavijesti javnost.„ – navodi novinarka i aktivistkinja Nidžara Ahmetašević u svom sinoćnjem gostovanju na N1 BiH u emisiji „Izvan okvira“, govoreći o nedavnom hapšenju koje je doživjela i kao građanka i kao novinarka u Sarajevu.

Javni je interes imati sigurno, zdravo i potpuno funkcionalno društvo. U demokratiji, novinarstvo igra središnju ulogu u tome. Ljudima daje informacije potrebne za učestvovanje u demokratskom procesu. Zbog toga je u srži ozbiljnog novinarstva javni interes.

Neke zemlje imaju ugrađen „javni interes“ u svoje pravne sisteme. Na primjer, niz zemalja štiti „uzbunjivače“ koji na svom radnom mjestu govore nepravdu. Ova činjenica je mnogo značajna za novinare/ke koji svakodnevno pokušavaju da dođu do različitih informacija, koje nerijetko uključuju potrebu za „uzbunjivačima“ kako bi neka priča doživjela javno razotkrivanje. Interes zaštite izvora informacija sa postojanjem ovakve pravne zaštite olakšava novinarima/kama da koriste ove izvore informacija.

Odlučivanje šta je u javnom interesu

Osnova bavljenja novinarstvom mora i treba ostati u domeni etičkog i profesionalnog novinarstva. Da bi ispunili ovu ulogu i zadržali povjerenje kod svoje publike, novinari/ke se moraju ponašati etično.

Isticanje akreditacije i govora o tome ko su novinari/ke i iz kojeg medija dolaze se u svakodnevnom novinarstvu podrazumijeva. Međutim, kada govorimo o određenim temama koje jesu od javnog interesa i koje mogu biti značajne da se istraže, tada se ovi transparentni standardi malo modifikuju. Za to postoje razlozi, a to je otkrivanje teme koja je od javnog interesa a do koje se ne može doći na transparentan način.

To znači da će ponekad novinar/ka možda morati "otići u ilegalu" da bi otkrio/la ozbiljne zločine. Ovo je čin obmane, koji se obično treba izbjegavati, ali ako donese pravdu i okonča kriminalne aktivnosti, to može biti opravdano u širem javnom interesu.

Otkrivanje koruptivnih radnji vladinih dužnosnika na visokom nivou, različite malverzacije i krađe, sve su to teme koje utječu na određenu zajednicu, a do čijih informacija je ponekad jako teško doći strandardnim putevima.

Važno je naglasiti da novinarstvo od javnog interesa očito je i u izvještavanju o pitanjima gdje možda nije odmah očigledan njegov značaj za javnost. Zbog toga je na novinarima/kama značajna uloga da svaku informaciju stave u određen kontekst, da poznaju dinamike kretanja određenih tema i događaja, da budu u toku sa svim dešavanjima, kako bi na osnovu toga mogli odlučiti da idu javno sa određenim temama, čak i onda kada se na prvu čini da te teme nisu od javnog interesa. Na njima je zadatak da razotkriju javnosti zašto je ta tema od javnog interesa.

Ocijenite kvalitet članka