Kako lokalno novinarastvo razvija zdrave zajednice i demokraciju

06.05.2024. / 07:56
Autor/ica
Share
media local
media local

Lokalno novinarstvo, posebno pred izbore, je slikanje kilometara asfaltiranih puteva, koncerti i javna okupljanja slikana dronom, uvažene posjete zvaničnika.

Korupcija, kriminal lokalnih moćnika, nerad lokalnih institucija gotovo nikad nisu tema lokalnih portala.

Postoji nekoliko razloga, lokalna zajednica nema medij, lokalna zajednica ima medij koji se financira uz pomoć gore navedene kategorije i treća mogućnost, lokalna zajednica nema novinare/ke.

Izvještavanje medija je najbolji način kontrole vlasti

Alison Hill, freelance novinarka u članku za Writersdigest.com kaže da ne možemo uživati ​​u istinski demokratskom društvu „ako svaki vladin dužnosnik od Bijele kuće do najmanjeg gradskog vijeća ne bude pozvan na odgovornost. A najbolji način da se moćnici drže pod kontrolom jest izvještavati o svemu što govore i čine. Svaki od njih. Ovo bi trebalo biti standardno. Stalno smo bombardirani nacionalnim i međunarodnim vijestima. Pa gdje smo mi po pitanju lokalnog novinarstva?“

Da bi se izvještavalo treba znati postavljati pitanja, tražiti odgovore, pratiti izvješća.

Lokalno novinarstvo na Balkanu, posebno u malim zajednicama u kojima je financiranje medija izuzetno kompleksno, svodi se na objavljivanje priopćenja i preuzimanje vijesti koje je netko već pripremio (najčešće PR one iste vlasti i institucija).

Prividno medijsko izvještavanje ili istinsko izvještavanje za dobrobit zajednice

Prividno medijsko izvještavanje je pojam koji mi se učinio prikladnim za situaciju u kojoj lokalni mediji dnevno objavljuju vijesti koje služe kao place holderi (držači mjesta, naziv za element na web stranici koji nema nikakvu korist, ali drži mjesto dok kreirate odgovarajući sadržaj). To su vijesti o nekim usputnim događajima koje preuzmete po internetu, priopćenja za javnost, dok korupcijske afere, nedostatak vode i kanalizacijske mreže, nedostatak pedijatra u općini; to su teme o kojima se nikad ne izvještava.

Gubitak lokalnog novinarstva dovodi do smanjenog građanskog angažmana.

Ako nemate platformu koja će građanima/kama služiti kao jedinstven izvor informacija, snaga zajednice se raspline. Oslanjanje na nacionalne medije koji su opsjednuti stranačkom politikom i podjelama u društvu skreće pažnju s problema u malim zajednicama jer su svi dovoljno informirani, ali o pogrešnim temama.

Gubitak novinarstva u lokalnim zajednicama ne znači uvijek potpuno nepostojanje medija. Gubitak može biti i postojanje medija čije izvještavanje služi samo klikanju.

Ovo su razlozi zašto je lokalno novinarstvo važno.

Informiranje o lokalnim događajima

Lokalni mediji izvještavaju o događajima, vijestima i pitanjima koja se tiču stanovnika određenog područja. Oni informiraju ljude o lokalnoj politici, gospodarstvu, obrazovanju, zdravstvenim pitanjima i drugim aspektima koji direktno utječu na njihov svakodnevni život.

U mnogim zajednicama postoji prividno izvještavanje. Objavljuje se crna kronika što je dosta jednostavno za realizaciju jer se od MUP-a preuzimaju redovita dnevna izvješća, ponekad i građani/ke dostave fotografije s terena.

Novinari/ke rijetko sjede na svakoj sjednici gradskog ili općinskog vijeća, preuzme se sa web stranice općine vijest i objavi u mediju.

Masovni događaji su uvijek interesantni, fotografije u kojima ljudi vide sebe na jednom koncertu godišnje su mamac za lajkove i klikove.

Transparentnog, kritičkog, angažiranog, potrebnog novinarstva nema.

Lokalno novinarstvo potiče građanski angažman

Zdravo i dobro novinarstvo potiče građanski angažman i postavljanje pitanja.

Da bismo funkcionirali kao istinska demokracija, moramo znati što se događa u vladinim institucijama na svim razinama, a ne samo na nacionalnoj.

Koje priče mislite da su najvažnije običnom čovjeku:

  1. beskonačno izvještavanje o kandidatima na izborima i njihovim skupovima?
  2. Ili otkriti da je regulacijski plan općine izmijenjen čime se oštetilo 4 građanina/ke samo da bi se pogodovalo lokalnom poduzetniku?

Koje priče češće (gotovo uvijek) vidite u lokalnim medijima?

Lokalne zajednice trebaju novinare/ke koji su prisutni ne svakom sastanku gradskog i općinskog vijeća i školskog odbora. Vješti novinari/ke i dobri urednici/ce svojim radom stvaraju informirane građane/ke koji znaju što se zaista događa, o kojim se pitanjima i kako raspravlja, koji se kandidati natječu na izborima i što predstavljaju.

Lokalno novinarstvo pruža osjećaj zajednice

Građani/ke u snažnim zajednicama svjesni su gdje žive i kakav utjecaj to mjesto ima na kvalitetu njihovog života. Kada je svijest o tome kako odluke nekih ljudi utječu na život, građani su spremni surađivati s medijima da bi ti uvjeti bili bolji.

Suradnja lokalnih medija i građana/ki svodi se na to da mediji zahtijevaju informacije uz pritisak zajednice. Ovakvo postupanje prisiljava vlast na transparentnost.

Transparentnost i odgovornost vlasti

U idealnim okolnostima novinari/ke prate rad lokalnih vlasti i javnih institucija, pružaju javnosti uvid u njihov rad. Ovaj nadzor pomaže u sprječavanju zloupotrebe vlasti i potiče odgovornost prema građanima.

Sve ove institucije osiguravaju uvjete za život i građani ih za to plaćaju. Svaka institucija koja se financira novcem građana mora odgovoriti na pitanja i voditi poslovanje transparentno. Inicijativa za transparentnost treba krenuti od samih institucija, kada ona izostane mediji preuzimaju ulogu onog koji pita. Ili bi tako trebalo biti.

Jačanje demokracije

Lokalno novinarstvo omogućuje građanima/kama da budu informirani kako bi donosili informirane odluke, kao što su glasovanje na lokalnim izborima ili sudjelovanje u raspravama o važnim pitanjima u zajednici.

Ako u medijima imamo prividno izvještavanje i ažurnost medija, odluke građana mogu se temeljiti na pogrešnim informacijama.

Podizanje svijesti o lokalnim problemima

Najveći lokalni problemi nisu velike lokve na ulicama i ružne fasade zgrada, nego korupcija koja vlada u provođenju infrastrukturnih projekata. Jedini koji imaju snagu povećati svijest o ovim problemima su lokalni mediji. Regionalni i nacionalni mediji nemaju interesa za takve teme, a građani/ke nemaju snagu da osvijeste zajednicu bez potpore medija.

Zbog toga je lokalno novinarstvo i novinari/ke od izuzetne važnosti za održavanje zdravog, informiranog i angažiranog društva u malim sredinama.

Ako male lokalne zajednice nemaju medije koji će otvarati neugodne, često i opasne teme postojanje medija u tim zajednicama svodi se na:

Kruha, zakulisnih igara i klikova.

Ocijenite kvalitet članka