Korištenje mema u novinarstvu

06.01.2021. / 08:26
Autor/ica
Share
oiu
oiu

Internetski memi se počinju pojavljivati sredinom 1990-ih. U to su vrijeme memi bili samo kratki isječci koje su ljudi dijelili na forumima. Kako se internet razvijao, tako su se razvijali i memi. Sa pojavom YouTubea 2005. godine, video memovi postali su izuzetno popularni.

Riječ mem (memes) stvorio je Richard Dawkins, britanski etnolog u svojoj knjizi The Selfish Gene iz 1976. godine kao pokušaj objašnjenja kako se ideje repliciraju, mutiraju i razvijaju.

Za većinu ljudi, memi su vizualni materijali koji su na Internetu najvjerojatnije postali viralni i koje više osoba dijeli i nadograđuje kako bi prenijeli humor u komunikaciji s prijateljima. Oni jesu najčešće u obliku šaljivih slika i videozapisa i postali su neizostavan dio načina na koji ljudi komuniciraju na internetu.

Imajući u vidu koliko su korišteni i rasprostranjeni u svakodnevnoj komunikaciji, definitivno mogu biti korisni u novinarstvu. 

Širenje dezinformacija kroz meme

Ono na što je važno obratiti pažnju prilikom korištenja mema u novinarstvu svakako jeste činjenica da se memi često koriste za širenje dezinformacija.

Memi najčešće nastaju iz određenih događaja, kao što su različiti politički govori, sportski i kulturni događaji, ili pak isječci iz filmova i serija. Memi mogu biti u obliku fotografija ili videa sa ili bez natpisa, sa mnogo različitih ekspresija. Memi često od početničkih nastavljaju da „žive“ uz različite nadogradnje koje dodaju korisnici/e interneta.

Sa dolaskom pandemije u 2020. godini otvoreno je novo plodno tlo za širenje informacija, pa tako i dezinformacija o novom korona virusu.

asdfBBC je krajem prošle godine u svom tekstu Covid-19: Koja je šteta od "smiješnih" mema protiv vakcine? pisao o različitim načinima na koji su korišteni memi kroz pandemiju i šta su prouzrokovali kada je u pitanju širenje dezinformacija. Jedan takav primjer jeste popularni mem koji se već nekoliko godina koristi,sa osnovom koja uključuje fotografije repera Drakea, a korišten je i za vrijeme pandemije da na različite načine opiše osjećaje i razmišljanja pojedinaca/ki, pa se tako mogao vidjeti mem koji govori o lažnim tvrdnjama da će vakcina protiv korona virusa zapravo izmijeniti genetski kod (DNA).

Dolazak do mlađe publike i novih tema

Obično mlađa publika dijeli i uživa u memima. Da biste privukli ovu publiku korišteni memi trebaju biti tematski prilagođeni publici, zanimljivi i djeljivi. Poput infografika, fotografija i videa i meme treba posmatrati kao koristan dodatak novinarstvu.

sasOno što mediji mogu da iskoriste jesu teme koje su prisutne u memima. Postoji razlog zašto se određene teme protežu iz godine u godinu kroz meme. Prateći mem trendove i teme, novinari/ke mogu da razviju niz tekstova upravo o tim temama, bilo da govore iz pozicije širenja dezinformacija o tim temama ili da kreiraju nove meme koji govore o istoj temi ali kroz relevantne i istinite informacije. Odlične pripovjedačke priče mogu biti ispričane kroz korištenje mema. Vizualne platforme poput Instagrama, Faceboka, Twittera i drugih promijenile su način na koji prosječna osoba stvara i dijeli sadržaj. Budite medij čiji će se memi dijeliti.

 

Ocijenite kvalitet članka