Loše procjene digitalne sigurnosti rada od kuće kao veliki rizik za napade

05.11.2020. / 10:40
Autor/ica
Share
ew
ew

Novo istraživanje Nacionalnog saveza za kibernetsku sigurnost (NCSA) pokazuje kako mnogi radnici/ce koji rade od kuće podcjenjuju sigurnost internetskih uređaja u svojim domovima.

Kako je pandemija korona virusa uveliko promijenila način rada i kako su mnoge kompanije i redakcije prešle na rad na daljinu, mnoge kućne mreže su postale poslovne mreže.

Govoreći o ovom problemu i osvrćući se na kompanije koje šalju radnike/ce kući, glavna operativna direktorica NCSA-e Sylvia Layton izjavila je za scmagazine.com da se ne može pretpostavljati da li ljudi u ovom trenutku znaju kako biti sigurni tokom rada od kuće.

Ovim istraživanjem je obuhvaćeno 1000 odraslih osoba, 500 u dobi od 18 do 34 godine i 500 u dobi od 50 do 75 godina, te je otkriveno da je ogromna većina vjerovala da je IoT (Internet of things) uređaj koje posjeduju siguran.

Još početkom pandemije smo pisali o digitalnim propustima i prijetnjama kojima je izložen rad od kuće. Pandemija je pojačala taktike cyber-kriminalaca koji su spremni da iskoriste digitalne sigurnosne propuste rada od kuće, kako bi napali vaše računare ili podatke, a preko njih i računarski sistem vaše kompanije ili redakcije.

Ovo istraživanje upravo potvrđuje koliki se rizik krije prilikom rada od kuće, jer radnici/e nisu svjesni rizika kojima se potencijalno izlažu sa nesigurnim kućnim mrežama.

IoT uređaji, posebno oni koji su jeftini, zastarjeli i teško ih je nadograditi, smatraju se lakom metom hakera. Ipak, 87 posto mlađe i 77 posto starije skupine reklo je da su "donekle" ili "vrlo sigurni" u sigurnost svojih povezanih stvari.

Još jedna zabrinutost koja se pojavljuje, a koju je i ovo istraživanje potvrdilo, jeste da 17% mlađih i 37% starijih ispitanika/ca ne provjeravaju i ne instaliraju redovno ažuriranja. Dodatni problem se javlja sa korištenjem privatnih računara za poslovni rad, te se na taj način cjelokupna briga oko sigurnosti računara prepušta uposlenicima/ama.

Layton predlaže da organizacije za zapošljavanje bolje osposobljavaju zaposlenike za strogost rada od kuće. Dmitriy Ayrapetov, potpredsjednik za arhitekturu platforme distribuiranog uredskog sigurnosnog dobavljača SonicWall, rekao je da bi sigurnosni/e menadžeri/ce u kompanijama  možda željeli predložiti zaposlenicima da segmentiraju kućne mreže kako bi izolirali uredsko računare. Međutim ovo bi moglo biti prekomplikovano za uposlenike/ce, pa Ayrapetov predlaže pristupne tačke.

Ovo još jedna potvrda opasnosti koje je pandemija donijela u digitalni svijet i izazova sa kojima ćemo se svi zajedno nastaviti suočavati u periodu koji je pred nama.

Dok kompanije i redakcije ne na nađu neka bolja rješenja za vaše kućne mreže, preporučujemo da koristite sigurne VPN veze, obratite pažnju na korištenje SSL/TLS sigurne online komunikacije, uključite dvostruku autentifikaciju na računima koje posjedujete, te koristite enkriptovane mobilne aplikacije za komuniciranje. Za sigurne online redakcijske sastanke koristite posebne aplikacije koje su napravljene namjenski za grupnu i sigurnu online komunikaciju.

Ocijenite kvalitet članka