Novinarke i novinarstvo: Današnji izazovi rodne ravnopravnosti i rodno transformativni pristup kao odgovor

29.03.2024. / 12:58

Iako su ostvareni određeni pomaci na polju ravnopravnosti žena u medijima, novinarke i dalje nailaze na prepreke u svom svakodnevnom radu, uključujući nedostatak prilika za napredovanje, plaćene razlike, nedostatak prepoznavanja njihovih doprinosa i stereotipe koji ih marginaliziraju. Online nasilje sve više postaje ozbiljan problem za novinarke, koje nerijetko uključuje online maltretiranje, prijetnje i napade na njihovu profesionalnost i integritet.

Ovaj problem sve više dobiva zasluženu pažnju, no suočavanje s posljedicama i sprječavanje negativnog utjecaja koji ima na živote novinarki, ali i novinara, i dalje ostaje izazov s kojim se tek brojne medijske organizacije počinju baviti.

Više o ovoj temi pročitajte u tekstu

Posljedice online nasilja na mentalno zdravlje novinarki

Patrijarhat je duboko ukorijenjen u sve sfere života, pa ni novinarstvo nije zaobiđeno. Problemi sa kojima se žene suočavaju, od uznemiravanja, prisustva stereotipa, objektivizacije, nasilja, diskriminacije, neravnopravnog položaja, otežavaju njihov napredak, te stavljaju žene u poziciju da se moraju dvostruko, a ponekad i višestruko, više truditi i dokazivati da bi uopšte bile prepoznate.

Situacija sa ženama na liderskim pozicijama u medijima još uvijek zaostaje za očekivanjima. Iako se povećava svijest o potrebi za većim brojem žena na mjestima odlučivanja, broj žena na visokim pozicijama u medijima ostaje relativno nizak.

U istraživanju Instituta Reuters za 2022. godinu analizirana je rodna struktura glavnih urednika/ca na uzorku od 240 glavnih online i offline medijskih kuća na 12 različitih tržišta na pet kontinenata.

Samo 21% od 179 glavnih urednika u 240 medijskih brendova su žene. U prosjeku 40% novinarki na 12 tržišta su žene. Prošle je godine ova je brojka iznosila 22% na istim tržištima.” – navodi se u istraživanju.

Izazovi se ogledaju i u preprekama sa kojima se suočavaju žene koje vode biznise.

USAID CATALYZE Engines of Growth (EoG) Aktivnost na Zapadnom Balkanu nedavno je pokrenuo regionalne događaje na kojima se razgovaralo o preprekama s kojima se biznisi u vlasništvu žena suočavaju u pronalaženju i pristupu odgovarajućem rješenju finansiranja za svoje poslovanje.

“Na Zapadnom Balkanu mala i srednja poduzeća čine 99 posto poduzeća u šest gospodarstava (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija). Kako bi održali i razvili svoje poslovanje, mala i srednja poduzeća trebaju pristup kapitalu. Ipak, mnoga mala i srednja poduzeća u vlasništvu, pod vodstvom i upravljanjem žena nemaju potrebne informacije i pristup financiranju, što rezultira neiskorištenim potencijalom za gospodarski rast zemlje.” istaknuto je na ovim događajima.

Više o vidljivosti nejednakosti žena u medijima i na liderskim pozicijama pročitajte u člancima:

Nejednakost žena i muškaraca u novinarskoj profesiji je vidljiva

Žene na liderskim pozicijama i u vlasničkoj strukturi medij

 

Ipak, postoje pozitivni primjeri i pomaci na Zapadnom Balkanu. Kada govorimo o BMAP FORWARD 16 ključnih medijskih partnera, situacija je znatno bolja.

 

zene na balkanu na vodecim pozicijama u medijima

 

Odgovor na nejednakost i stereotipizaciju žena u medijima

 

Kao odgovor na ove izazove, mediji bi trebali usvojiti rodno transformativni pristup. Ovaj koncept prepoznaje da su rodni stereotipi, nejednakost i diskriminacija ukorijenjeni u strukturi medija i društva te da je potrebno sistemsko djelovanje kako bi se promijenilo ovo stanje.

 

Često je unutrašnja organizacijska struktura mjesto koje najbolje oslikava rodnu neravnopravnost kroz pozicije moći i donosioce odluka. Nejednake mogućnosti odražavaju se na sve aspekte djelovanja, nerijetko ostavljajući žene u pozadini.

 

Rodno transformativni pristup u medijima podrazumijeva promjenu kako mediji rade, kako se predstavljaju žene u medijima i kako se koristi medijski prostor za promicanje rodne ravnopravnosti.

 

Konkretno, to bi moglo uključivati promjene u politikama zapošljavanja koje promoviraju raznolikost, osiguravanje jednakih plaća za jednak rad, osnaživanje žena da zauzmu liderske pozicije, osnaživanje novinarki da izvještavaju o raznolikim temama i promicanje pozitivnih i inkluzivnih slika žena u medijima.

 

Rodno transformativni pristup u medijima zahtijeva saradnju svih dionika, uključujući novinare/ke, urednike/ce, menadžere/ice, donositelje/ice politika, ali i publiku. Tek kroz zajednički napor možemo postići pravednije i uravnoteženije medijsko okruženje koje odražava stvarnost i potrebe svih članova društva.

 

Više o ovom pristupu pročitajte u publikaciji Rodno transformativna komunikacija u medijima: Put prema inkluzivnosti i ravnopravnosti. Publikacija dostupna na BHSCG i engleskom jeziku.

 

A nakon čitanja publikacije, testirajte vaše razumijevanje ove teme kroz kratki kviz znanja.

 

Ocijenite kvalitet članka