Novo istraživanje o stanju u medijima kaže da je povećano povjerenje u medije

13.10.2020. / 09:02

Kompanija Cision, koja podržava PR profesionalce/ke i medije, je objavila svoj Izvještaj o stanju medija za 2020. godinu. U svom jedanaestom izvještaju otkriva najnovije trendove i izazove s kojima se suočava medijska industrija i kako PR profesionalci/ke mogu bolje sarađivati ​​sa svojim kolegama/icama novinarima/kama. Ovogodišnji izvještaj je najveći ikad u Cisionu, a uključuje više od 3200 novinara/ki iz 15 zemalja Sjeverne i Južne Amerike, Evrope i Azije.

Budući da je istraživanje stanja medija isprva provedeno prije proglašenja pandemije COVID-19, Cision je krajem marta poslao dodatni upitnik kako bi osigurao da se utjecaj krize pravilno odražava u izvještaju. Ti su rezultati uključeni u poseban dio izvještaja o COVID-19 i pružaju uvid u to kako stručnjaci/kinje za odnose s javnošću i komunikacije mogu najbolje podržati novinare/ke u ovo vrijeme.

"U posljednjih 11 godina Cision je izradio Izvještaj o stanju medija kao način da pruži cjelovitu i iskrenu sliku onoga s čime se novinari/ke bave u određeno vrijeme", rekla je Sarah Parker, voditeljica marketing sadržaja u Cisionu. „Iako svaka godina donosi niz novih izazova, 2020. je očito posebno teška. Cilj nam je pomoći ojačati odnos između PR profesionalaca/ki i medija, pa je bilo presudno pružiti ruku i shvatiti kako novinari/ke upravljaju u ovim neviđenim vremenima."

Kao važan dio izvještaja bio je utjecaj COVID-19 pandemije na medije, pa je u stanju medija u 2020. pokriveno i to koji su bili izazovi s kojima se novinarstvo i novinari/ke suočavali i kako se mjeri uspjeh u toku pandemije. Obuhvaćeno je i povjerenje i pristranost u medijima, utjecaj tehnologije na medijski krajolik, kako PR profesionalci/ke mogu poboljšati svoj teren, kako profesionalci/ke za odnose s javnošću i komunikacije mogu izgraditi čvršće odnose s novinarima/kama.

s

Ključna saznanja jesu da je prema mišljenju novinara/ki smanjeno nepovjerenje u medije. Četvrtu godinu zaredom ispitanici/e su izvijestili o smanjenju nepovjerenja javnosti u medije. 51% ispitanika osjećalo je da je javnost ove godine izgubila povjerenje, što je manje sa 63% u 2019., 71% u 2018. i 91% u 2017. godini.

Osiguravanje tačnosti informacija i dalje se smatra presudnim. Drugu godinu zaredom 51% novinara kaže da je osiguravanje 100% tačnosti sadržaja važnije od prihoda, ekskluzivnosti ili prvog objavljivanja. Pogotovo u doba COVID-19 postaje sve važnije osigurati što precizniji sadržaj.

Algoritmi društvenih medija rangirani su kao najvažnija nova tehnologija koja utječe na novinare danas, dok nesigurna obećanja o AI i dalje blijede. 41% novinara složilo se da će algoritmi društvenih mreža najviše promijeniti način rada, u odnosu na 38% u 2019. Samo 15% ispitanika vidi AI i robotsko učenje kao najvažniju tehnologiju koja utječe na industriju. Tu je pad sa 19% u 2019.

Cjelokupna medijska pokrivenost bilo koje teme sada se gleda kroz prizmu pandemje. Novinari/ke takođe kažu da su sve češće okrenuti ka optimističnijim pričama kao odgovor na pandemiju koja traje već previše mjeseci.

Ocijenite kvalitet članka