Od čega mediji trebaju biti neovisni

15.01.2021. / 08:48
Autor/ica
Share
re
re

Neovisni mediji su potrebni svima.

Publici koja svoje mišljenje i mnoge odluke definira na temelju sadržaja iz medija, institucijama zemlje u kojoj se mediji nalaze, ali prije svega društvu.

Budući da smo u 21. stoljeću i da broj medija (prije svega online portala) raste enormnom brzinom iz dana u dan, neovisnost medija ne možemo percipirati kao nekada. Samo za primjer možemo uzeti istraživanje “Novi mediji – stari problemi 2019” provedeno u Crnoj Gori u kojem se navodi da je u 10 mjeseci u Crnoj Gori registriran čak 21 novi portal. I dalje je problem što postoje mnogi mediji koji čak ni tu preporuku o registraciji na web stranici Agencije za elektroničke medije (AEM) ne poštuju, već djeluju u potpuno nereguliranoj sredini.

Od čega mediji trebaju biti neovisn

Da bismo mogli govoriti o medijskim slobodama, pluralizmu i neovosnosti, realan odgovor na ovo pitanje je: od svega.

Mediji trebaju biti neovisni o bilo kakvim utjecajima na stvaranje informacija, istraživanje priča i biranje tema o kojima će izvještavati.

Kada se govori o neovisnosti medija, stereotipno je razmišljanje da mediji trebaju biti neovisni od utjecaja države i politike. Ako taj vid neovisnosti imaju, problema nema. Ipak, vladajuća struktura i politika su samo djelić utjecaja s kojim se mediji danas nose.

Utjecaj vlade

Slobodni i neovisni mediji mogu pružiti informacije o zlouporabama moći, informacije o korupciji, mogu omogućiti javnu raspravu o kritičnim pitanjima i pružiti javno priznanje svim sektorima društva. Mediji mogu utjecati na izgradnju povjerenja u institucije, ali i nadzor nad institucijama, agencijama i ostalim tijelima koja se financiraju novcima građana. Sve to mogu isključivo neovisni slobodni mediji koji ne moraju praviti ustupke raznim izvorima moći da bi opstali.

Kako se utječe na rad novinara i medija?

 • Prikrivenim uređivanjem tekstova koji ne da imaju neočekivanu opremu teksta, nego i dodane čitave paragrafe,
 • biranje pitanja koja novinar treba postaviti
 • proizvoljno odlučivanje kada se netko želi ili ne želi pojaviti u medijima...
Foto: https://www.poynter.org/business-work/2020/covid-19-deepened-serbias-local-media-crisis-heres-what-one-nonprofit-did-to-help/  
Foto: https://www.poynter.org/business-work/2020/covid-19-deepened-serbias-local-media-crisis-heres-what-one-nonprofit-did-to-help/

Utjecaj politike

Posao u medijima mora biti objektivan i neovisan o bilo kojoj političkoj opciji.

Ovo bi značilo pružiti potpuno jednak tretman i jednaku šansu svim političkim opcijama i dati im jednak prostor u mediju.

Pristrasnost u izvještavanju ili zastupanje isključivo jedne političke opcije može dovesti građane u zabludu, osobito ako se medij predstavlja kao neovisni, ali je daleko od toga.

Bez obzira na demokratizaciju društva, utjecaji politike su uvijek bili prisutni, a otpornost medija na ovakav tip utjecaja i sloboda da se jasno izvještava o tome ima svoju cijenu, a ta cijena nije ugodna. Primjer smo imali prije nekoliko godina, kada je jedna politička opcija iskoristila institucije države, upala u redakciju portala Klix.ba i vršila pretres.

Foto: Prt scr Klix.ba
Foto: Prt scr Klix.ba

 

Utjecaj sponzora i donatora

Novi modeli financiranja postavljaju nova etička pitanja s kojima se mediji susreću. Postoje situacije kada uz financijska sredstva dolaze i određeni zahtjevi koji ne moraju biti prihvatljivi za medij.

Etička pitanja koja The Online News Association’s nudi za analizu situacije u kojoj se medij i novinari nalaze su:

 • Ako su vlasnici i donatori izravno i transparentno nametnuli svoju ideologiju mediju, je li to vama prihvatljivo?
 • Je li vam prihvatljivo raditi za organizaciju čiju ideologiju ne dijelite?
 • Hoće li vam smetati da vas prikazuju kao zagovornika jedne ili druge opcije?
 • Hoćete li inzistirati na tome da organizacija bude transparentna u pogledu svog položaja, pogotovo ako to utječe na vijesti?
 • Ako vlasnici i donatori kažu da će u potpunosti razdvojiti uredničku politiku od biznisa, hoće li medij očekivati potpunu šutnju u vezi s novinarstvom koje stvara?
 • Je li za medij prihvatljivo da donator traži pregled rada prije objave?

Bez obzira na to kako biste odgovorili, sama pitanja vam pokazuju da tu postoje ograničenja slobode, posebno u situacijama kada izvještavanje donosi neugodne informacije za onog koji je novce dao.

Utjecaj oglašivača i besplatni darovi

Oglašivači imaju pravo birati u kojem mediju će se oglašavati.

Odmah je jasno da svoj oglas ne žele tamo gdje njih kritiziraju, gdje se otvoreno piše i govori o temama koje oglašivaču ne odgovaraju, tamo gdje se pozitivno piše o konkurenciji oglašivača, tamo gdje teme nisu u skladu s ugledom onog tko oglas plaća...

Jasno vam je da mediji koji su uvijek u svemu diplomatski orijentirani ili nisu realni ili nisu objektivni. Izbjegavanje ovakvog utjecaja znači imati dobar plan financiranja medija i sjajnog menadžera koji s ovim izlazi na kraj.

Kažu da nema besplatnog ručka.

Ako se novinarima i urednicima medija nude besplatni darovi, vjerojatno će jednoga dana doći na naplatu, zato The Online News Association predlaže nekoliko pitanja kojim će se medij preispitati:

 • Treba li dopustiti novinarima i urednicima da prihvaćaju darove?
 • Treba li postojati ograničenje novčane vrijednosti darova?
 • Što je s "darovima" (poput besplatnog krstarenja) koji nude mogućnosti izvještavanja koje jedan medij sebi inače ne može priuštiti?
 • Mogu li novinari darivati?

Ako se radi o poklonu koji se daje tajno i pojedinačno, zauzvrat će se sigurno očekivati određena vrsta izvještavanja. Ovo implicira stvaranje ozbiljnih problema koji se u budućnosti ne moraju završiti samo kao etički problem.

Neovisnost medija kao sposobnost donošenja odluka u skladu sa svojom logikom

Neovisnost medija je odsutnost vanjske kontrole i utjecaja na instituciju ili pojedinca koji rade u medijima. To je mjera nečije sposobnosti da donosi odluke i djeluje u skladu sa svojom logikom.

“U nekim od najutjecajnijih demokracija na svijetu veliki segmenti stanovništva više ne dobivaju nepristrane vijesti i informacije. Ne zato što su novinari u zatvoru, kao što bi se moglo dogoditi u autoritarnim okruženjima. Umjesto toga, mediji su postali žrtva iznijansiranijih napora da se umanji njihova neovisnost. Uobičajene metode uključuju promjene u vlasništvu koje podržava vlada, regulatorni i financijski pritisak te javno prokazivanje poštenih novinara.” navodi Freedomhouse.org u svom izvješću.

Ocijenite kvalitet članka