Povjerenje, raznolikost i nezavisnost ključni za današnje novinarstvo

22.05.2023. / 10:32
Autor/ica
Share
sdsrg
sdsrg

Povjerenje, raznolikost i nezavisnost bivaju ključni elementi današnjeg novinarstva.

I to ne bi trebala biti novost.

Ova tri elementa su oduvijek bila važna u novinarstvu i oni moraju nastaviti biti temelj djelovanja ove profesije, kako bi osigurali budućnost opstanka novinarstva onakvog kakvo bi trebalo da bude – istinito, provjereno, objektivno i u službi društva.

U eri u kojoj prevladavaju dezinformacije i lažne vijesti, pouzdanost je ključna za novinare/ke kako bi održali kredibilitet i relevantnost. Publika se oslanja na medije i očekuje od njih da pruže tačne i pouzdane informacije, te da provjeravaju činjenice. Novinari/ke moraju dati prioritet transparentnosti, integritetu i etičkim standardima kako bi zaslužili i zadržali povjerenje svoje publike.

Svjedočimo sve većem nepovjerenju publike, koja se odlučuje izbjegavati vijesti, naročito aktuelne koje se tiču svih nas, a sve to zbog porasta dezinformacija.

Istraživanje Reuters Instituta za proučavanje novinarstva u svom godišnjem izvještaju o digitalnim medijima navodi: „Dok većina ispitanih osoba redovno konzumira vijesti, 38% ih je reklo da često ili ponekad izbjegavaju vijesti – u odnosu na 29% u 2017. godini. Oko 36% – posebno onih ispod 35 godina – kaže da im vijesti snižavaju raspoloženje.“

Raznolikost i nezavisnost

Redakcije koje su raznolike osiguravaju širi spektar perspektiva i iskustava u izvještavanju, čineći ga inkluzivnijim i sveobuhvatnijim. Novinari/ke iz različitih sredina i životne pozadine donose jedinstvene uvide i stručnost u svoj rad, što pomaže u izbjegavanju pristrasnosti i pruža precizniji prikaz događaja o kojima se izvještava. Raznolikost u redakcijama pomaže u izgradnji povjerenja među raznolikom publikom koja želi vidjeti priče sa kojima se mogu poistovjetiti. Novinarstvo biva u funkciji pokrivanja i izvještavanja o različitim zajednicama kako bi se potaklo veće razumijevanje i premostile predrasude koje postoje zbog nedovoljnog nepoznavanja zajednicā.

Integritet i objektivnost medija se osigurava kroz nezavisnost. Novinari/ke moraju imati slobodu medijskog izvještavanja jer jedino na takav način mogu izvještavati bez nepotrebnog utjecaja ili uplitanja. Nezavisno novinarstvo drži odgovornim one na vlasti, otkriva istine i služe kao čuvari društva. Novinari/ke bi trebali biti oslobođeni političkih, korporativnih ili bilo kojih drugih vanjskih pritisaka koji mogu ugroziti njihovu sposobnost da izvještavaju istinito i neustrašivo.

Ono što održava medijsku nezavisnost jeste finansijska nezavisnost. U tom segmentu, medijske organizacije će morati pronaći način za njihovu medijsku održivost koja neće zavistiti od investicija drugih. Investicioni fond za razvoj medija (MDIF) navodi da „mediji mogu biti istinski nezavisni samo ako nemaju finansijskih poteškoća“. Upravo zbog toga su kreirali Plūrālis, kreirali model finansiranja koji kombinuje filantropski i komercijalni kapital za intervencije kada su mediji najranjiviji.  Plūrālis je nastao kao eksperiment u cilju pružanja testiranja novog modela finansiranja. "Bio je potreban novi pristup i ovo je bio eksperiment, ali bi zaista mogao biti model za budućnost.", rekao je za Guardian njihov glavni strateški direktor Patrice Schneider.

Različiti modeli medijske održivosti

Sve više medija se okreće različitim modelima koji će im osigurati finansijsku stabilnost, poput pretplatnički modela. Ipak to se čini kao veliki izazov, uzimajući u obzir da je sa online sferom dostupnost vijesti velika, pa se postavlja pitanje održivosti ovog modela, jer će publika uvijek pronaći prostor gdje će dobiti informacije. Pitanje je kakve informacije.

Digitalizacija i rasprostranjenost interneta donijela je prezasićenost informacijama, dezinformacijama i potrebom da se izvori informacija provjeravaju, pa je to još jedan od razloga zbog kojih bi pretplatnički modeli mogli ipak imati uspjeha, jer publika ipak traži informacije koje će biti istinite i provjerene.

Osnovni oblici finansiranja medija, poput oglašavanja ili pretplatničkih modela više nisu dovoljni, i kako navodi Irena Omazić, izazovi su veliki i mediji moraju posjedovati široko znanje o svim modelima, kombinovati ih i pronaći najefektivniji način kako ih sprovesti u djelo.

Evropska federacija novinara/ki (EFJ) objavila je prije dvije godine izvještaj u kojem se ispituju inicijative koje imaju za cilj promovisati održivo inovativno novinarstvo, uključujući i one koje istražuju nove poslovne modele. Ovaj izvještaj pruža brojne primjere i pristupe koji pokazuju zajedničke trendove i ideje za postizanje potrebne održivosti i inovacije. Istraživanje je pokazalo da su uspješni mediji oni koji nude snažan angažman sa svojom raznolikom publikom i stvaraju saveze. Dobra praksa finansiranja jeste neoslanjanje u velikoj mjeri na jedan izvor finansiranja. Raznolikost u redakciji ne doprinosi samo raznolikosti u izvještavanju već bi mogla doprinijeti pronalaženju diversifikovanih modela finansiranja.

Ocijenite kvalitet članka