Šta fotografija znači mediju? Dodatak tekstu ili sredstvo bolje komunikacije sa čitateljima/cama?

22.05.2020. / 08:50
Autor/ica
Share
photo
photo

Američki fotograf Eros Hoagland u jednom je razgovoru otkrio za CNN: “Ne vjerujem da je foto-novinarstvo vrlo važan posao. Moje slike i slike mojih kolega ne mijenjaju ništa.”

Onda su došle društvene mreže koje nude ogromne količine sadržaja. Za njima su došli algoritmi društvenih mreža i pretraživača koji pomažu da se korisnici što duže zadrže na određenoj platformi. 
Fotografija postaje važan medij i jedno od najvažnijih sredstava za prenošenje poruke i privlačenje pažnje.

Zašto fotografije brzo prenose poruku?

Tekst je oduvijek bio primarni oblik kreiranja sadržaja. Iako istraživanja potvrđuju da video postaje sve popularniji, ono na čemu svaki medij i danas temelji svoj sadržaj je tekst.

Bilo da se radi o portalima ili blogovima ono bez čega se tekstovi ne objavljuju je fotografija.
Istraživanjem je potvrđeno da čovjek razumije značenje fotografije u 13 milisekundi

Autorica ovog istraživanja i profesorica na MIT-u Mary Potter tvrdi da je zadaća očiju, ne samo unositi informacije u mozak, već i omogućiti mozgu da razmisli o tome dovoljno brzo da zna što biste trebali gledati dalje. 

“Što biste trebali dalje gledati...” je razlog zbog kojeg opis fotografije ili caption ima presudnu ulogu u razumijevanje poruke koju fotografija treba prenijeti.  

Foto: Prt scr Guardian.com
Foto: Prt scr Guardian.com

Kada želite prenijeti jasnu poruku, opis fotografije (caption) će vam u tome pomoći.

Dokazat ću vam da govorim istinu na primjeru koji instruktori na Harvard Business School koriste kako bi jasno i uvjerljivo pokazali da dvije osobe mogu vidjeti istu stvar, ne slagati se, a ipak obje imaju pravo.

f

Ako vam u opisu fotografije iznad napišem da se na fotografiji nalazi dotjerana mlada žena u krznenoj bundi, što vidite? 

A šta ako u opisu fotografije stoji da slika prikazuje stariju ženu s velikim nosom, šta vidite?
Vijest morate upotpuniti fotografijama, ali njihovu interpretaciju nemojte ostaviti slobodnoj volji čitatelja. 

Zašto su fotografije važne medijima?

Razumijevanje sadržaja na fotografijama nije jedini razlog za korištenje opisa kao sastavnog dijela sadržaja.

Postoji i nekoliko tehničkih razloga.

Fotografija kao dio dobrog korisničkog iskustva

Opis fotografije postao je dragocjen izvor informacija, posebno na webu.

Prema istraživanja Norman Nielsen Group 79% posjetitelja ne čita, već skenira sadržaj na webu, a čitanje je 25% sporije nego s papira.

Korisnici više pažnje pridaju nazivima i imenima ako su prezentirana tekstualno, dok je nepoznate pojmove, informacije o procedurama i procesima bolje prezentirati i vizualno i tekstom.

Pored toga što imamo opremu teksta (naslove, podnaslove, citirane izjave) važno je da opisima fotografija upotpunimo vijest jer sa više formi sadržaja stvaramo bolju priču.

Fotografija je element pristupačne web stranice

Fotografije bez opisa i ALT tagova predstavljaju prazan prostor na web stranici osobama koje imaju poteškoće s vidom. 

Alt tekst i opisi fotografija nude tekstualnu alternativu netekstualnom sadržaju na web stranicama. Na ovaj način možemo pomoći: 

  • osobama s oštećenim vidom 
  • osobama sa slabom internet konekcijom koje ne vide fotografiju nego ikonu
  • tražilicama da bolje shvate sadržaj na našoj stranici.

Kako ovo funkcionira?

Računala i čitači zaslona ne mogu analizirati sliku i odrediti što fotografije predstavljaju ako one nemaju opis ni ALT tag. Prilikom čitanja teksta sama fotografija je prazan prostor koji software “preskoči”.

 

d
Foto: Prt scr http://news.mit.edu/

Osobe koje imaju slabu internet konekciju uz pomoć ikone mogu vidjeti da u tekstu postoji fotografija, ali ne mogu znati šta ta fotografija predstavlja. Ako postoji opis, priča ne gubi detalje.

Fotografije kao element search engine optimizacije

Pretraga sadržaja preko Google images je sve popularnija iz godine u godinu. 

Za medije je dobro da iskoriste i ovaj vid promocije sadržaja. Ako je medij ulagao u sadržaj da bi on bio što kvalitetniji, ne treba zanemariti i ovaj način kojim čitatelji dolaze do vijesti.

Optimizacija fotografije podrazumijeva popunjen ALT tag i opis fotografije. Dio koji služi kao caption, koji vidimo na web stranici ispod fotografije nije onaj isti opis koji se optimizira za tražilice. Zato administrator ima na raspolaganju boksove opis i natpis. 

Natpis je vidljivi dio, a opis je element SEO-a.

4

Još 2010. vjerovalo se da je foto novinarstvo u velikoj krizi i da su tehnološke promjene i vizualno preopterećenje čitatelja fotografiju izgurale u drugi plan.

Borba za korisnike za posljedicu ima raspon pozornosti koji je (prema istraživanjima) kod čovjeka manji nego kod zlatne ribice. 

Foto: Microsoft attention spans research report
Foto: Microsoft attention spans research report

Zbog toga je fotografija postala ključni element prenošenja informacija u medijima.
 

Ocijenite kvalitet članka