Šta je podatkovno pripovijedanje i kako je korisno u novinarstvu

05.12.2023. / 08:23
Autor/ica
Share
data storytelling
data storytelling

Vizualizacija podataka je proces prikazivanja podataka kroz grafike, dijagrame, mape i druge vizualne elemente kako bi se podaci učinili vizualno atraktivnijim i razumljivijim. Glavni cilj ovog procesa je jasno prenijeti informacije, omogućavajući korisnicima/ama da brzo uoče obrasce, trendove i uvide. To uključuje izbor odgovarajućih vizualnih alata, primjenu principa dobrog dizajna i korištenje interaktivnosti za bolje korisničko iskustvo. Vizualizacija podataka je neophodna u analitičkim istraživanjima i komunikaciji kvantitativnih podataka na jasan i dostupan način.

Kako bi podaci koje vizualno prenosite imali smisla i bili predstavljeni razumljivo, potrebno bi bilo uključiti narativ, kontekst i vizualne elemente. Upravo u tom smislu sama vizualizacija podataka nije dovoljna, već ona čini samo jedan segment, pa je unošenje pripovijedačkog elementa veoma značajno. Ono nadilazi puku prezentaciju podataka i ima za cilj angažovati publiku na emocionalnoj razini, čineći podatke prikladnima za pamćenje.

Šta je podatkovno pripovijedanje?

Pripovijedanje podacima ili podatkovno pripovijedanje (data storytelling) je sposobnost učinkovitog komuniciranja uvida iz skupova podataka pomoću narativa i vizualizacija. Koristi se kako bi se podaci postavili u kontekst i bili komunicirani na jasan i uvjerljiv način, koristeći se grafičkim prikazima.

Prema Gartneru, pripovijedanje podacima bit će najrasprostranjeniji način konzumiranja analitike do 2025. godine. Osim toga, do tada će punih 75% podatkovnih priča biti automatski generirano korištenjem proširene inteligencije i (augmented intelligence)  strojnog učenja umjesto da ih generišu analitičari/ke podataka.

Pripovijedanje podacima poboljšava razumijevanje složenih podataka predstavljajući ih u narativnom formatu, čineći ih pristupačnijim i lakšim za povezivanje. To dovodi do povećanog angažmana, zadržavanja informacija i veće vjerojatnosti utjecaja na odluke ili akcije na temelju prikazanih podataka.

Šta uključuje pripovijedanje podacima?

Pripovjedanje podacima uključuje narativnu strukturu sa jasnim početkom, sredinom i krejem. Pripovjedački stil omogućava prenošenje značenja iza podataka, isticanje ključnih uvida i doprinose izazivanju empatije, a publika može bolje razumjeti temu o kojoj se pripovijeda.

Pripovijedanje podacima odnosi se na učinkovito prenošenje vaših uvida, te davanja glasa vašim podacima.

 

Pripovijedanje podacima može pomoći u:

 • Poboljšanju razumijevanja složenih podataka.
 • Angažovanju i osvajanju publike, čineći podatke pamtljivijima.
 • Pojednostavljenje komunikacije podataka tehničkim i netehničkim elementima.
 • Olakšavanje donošenja odluka temeljenih na podacima predstavljanjem uvida na smislen i pristupačan način.
 • Predstavljanje podataka u uvjerljivoj priči, čime se povećava utjecaj podataka.

Ključni elementi i osnovni koraci pripovijedanja podacima

Tri su ključna elementa pripovijedanja podacima:

 1. Podaci: Temeljna analiza tačnih, potpunih podataka služi kao temelj vaše podatkovne priče. Analiza podataka pomoću deskriptivne, dijagnostičke, prediktivne i preskriptivne analize može vam omogućiti da razumijete njihovu potpunu sliku.
 2. Narativ: Pismeni ili usmeni narativ koristi se za komunikaciju uvida dobijenih iz podataka, konteksta koji ih okružuje i akcija koje preporučujete.
 3. Vizualizacije: Vizualni prikazi podataka i narativa korisni su za jasno i pamtljivo komuniciranje priče. To mogu biti grafikoni, dijagrami, slike ili videozapisi.

ključni elementi pripovijedanja podacima

Kada spojite tri ključna elementa podatkovnog pripovijedanja, stvarate priču koja će sigurno probuditi emocije kod vaše publike. Emocije su ključne u procesu donošenja odluka, a kombinovanjem emotivnog konteksta sa pouzdanim podacima, možete ostvariti značajan utjecaj kod vaše publike. Integracijom ovih elemenata na efikasan način, vaša priča o podacima postaje snažno sredstvo koje može motivirati ljude i inicirati promjene.

Postoji nekoliko koraka koje možete slijediti prilikom kreiranja učinkovitih pripovjedačkih priča sa podacima:

 1. Razmislite o teoriji: Postavite hipotezu. Što želite dokazati ili opovrgnuti? Što mislite da će vam podaci reći?
 2. Prikupite podatke: Skupite podatke koje ćete koristiti za razvoj priče.
 3. Definišite svrhu priče: Koristeći prikupljene podatke, trebali biste moći napisati cilj svoje priče u jednoj rečenici.
 4. Razmislite o tome što želite reći: Ispričajte sve od uvoda do zaključka.
 5. Postavite pitanja: Jeste li bili u pravu ili ne u svojoj hipotezi? Kako ti odgovori oblikuju narativ vaše priče?
 6. Stvorite cilj za svoju publiku: Koje akcije želite da vaša publika poduzme nakon čitanja vaše priče?

Alati za kreiranje podatkovnih priča

Da biste kreirali efektivne podatkovne priče, bit će vam neophodno da koristite neke od alata za vizualizaciju podataka. Vizualizacija podataka igra značajnu ulogu u određivanju kako će publika prihvatiti složene informacije. Pomaže pretvoriti neograničene količine podataka u nešto jednostavnije i vizualno razumljivije.

 

Ranije smo pisali o različitim alatima koji vam mogu biti korisni prilikom kreiranja vizualizacija podataka.

 

Neki od tih alata su: ArcGIS Story Maps, DataWrapper, KoBo Toolbox, Flourish, Mapbox, Visme, Tilegram, Infogram, d3.js & p5.js i mnogi drugi.

 

Podatkovno pripovijedanje u novinarstvu igra ključnu ulogu u oblikovanju informacija na način koji je istovremeno višeslojan i pristupačan. Omogućava novinarima/kama da analiziraju i prezentuju podatke na način koji dodaje kontekst i značenje, čineći priče informativnijim i pouzdanijim. Korištenjem podataka, novinari/ke mogu bolje razumjeti i objasniti složene teme, držati aktere/ke priča odgovornima za njihove izjave i obećanja, te smanjiti nagađanja o činjenicama.

Ocijenite kvalitet članka