Što su mediji zajednice i kako osigurati njihovu održivost?

08.05.2023. / 08:17
Autor/ica
Share
media community
media community

Mediji zajednice imaju vrlo važnu ulogu u obrazovanju društva kroz vijesti, istraživačko novinarstvo, solution novinarstvo, eksplanatorno i specijalno novinarstvo. Nije rijetkost da medij jedne zajednice nastaje iz potrebe jer se nitko drugi tom temom nije htio baviti.

Što su mediji zajednice?

Mediji zajednice su oni u kojima građani rade za građane, s tim da su neki profesionalci, neki studenti, neki su radili kao novinari/ke, a neki se po prvi put susreću s poslom u medijima.

Svima koji rade važni su zajednički ciljevi:

 • biti uključen u život zajednice
 • raditi u korist društvene raznolikosti
 • ne raditi isključivo zbog profita
 • ostati neovisan o političkim strankama i institucijama
 • omogućiti da mnogi ljudi sudjeluju u medijima i o njima ponešto nauče.

Mediji zajednice su važni jer zahvaljujući njima, čuju se mnogi jezici, vide mnogi stilovi i raspravljaju mnoge teme, a sve to pridonosi raznolikosti medijskog prostora. Vijeće Europe prepoznaje vrijednost medija zajednice kao izuzetno važnog izvora lokalnog sadržaja, kulturne i jezične raznolikosti, medijskog pluralizma, društvene uključenosti i dijaloga.

Medij zajednice može biti bilo koji oblik medija koji je stvorila i kontrolira zajednica, s ciljem služenja toj zajednici. To može uključivati radio i televizijske postaje, ali i lokalne časopise, alternativne medije ili građanske medije, online ili offline.

Tradicionalna se definicija 'zajednice' odnosila na geografski određenu zajednicu.

Danas to može biti zajednice od interesa, posebno među ugroženim skupinama u društvu. Tako može postojati "zajednica poduzetnica", "gej zajednica" ili "zajednica osoba s invaliditetom", ali i zajednice usmjerene na ljude određene religije ili političkog opredjeljenja.

Što je važno za održivost medija jedne zajednice

Ključ za opstanak medija zajednice je princip: radite s onim što imate.

Loša produkcija, nedostatak specifičnih znanja i vještina, nedostatak opreme, ništa od ovih razloga ne treba spriječiti osobu da zajednici pruži informaciju.

Mediji zajednice su tipično mali emiteri koji su fokusirani na minimalne troškove, a pristup odgovarajućoj distribucijskoj tehnologiji predstavlja izazov.

Osnovna tehnička oprema nabavlja se zahvaljujući donacijama, a rad nerijetko obavljaju volonteri.

U publikaciji “Sudjelovanje se plaća: Održivost javnog emitiranja u perspektivi” koju su za fondaciju Friedrich Eben Stiftung objavili David Lush i Gabriel Urgoiti navode se četiri principa za održivost medija zajednice.

Vlasništvo i kontrola zajednice

Vlasništvo zajednice djeluje i na praktičnoj razini i na razini percepcije zajednice.

U nekim slučajevima pravni vlasnik je sama zajednica, putem udruge osnovane u tu svrhu. U drugima je pravni vlasnik neprofitna grupa, nevladina organizacija, općina... Bez obzira na pravnu strukturu, dionici iz zajednice imaju pravo glasa u razvoju politika i ciljeva emitera, a članovi zajednice imaju i osjećaj vlasništva i sposobnost oblikovanja medija kako bi odgovarala njihovim željama i potrebama.

Tamo gdje su upravljačke strukture reprezentativne i procesi odlučivanja demokratski, vjerojatnije je da će medij zajednice biti održiv.

Sudjelovanje zajednice

Sudjelovanja zajednice je recept za stvaranje medija koji publika prati svaki dan, a s kojom se članovi zajednice identificiraju i podržavaju.

Medij treba stvari poput opreme, resursa i vještina upravljanja, administracije, produkcije i emitiranja sadržaja, ali sve to ne može biti dovoljno ako se ne postigne stvarno i trajno sudjelovanje zajednice. Da bi medij postigao uspjeh i održao se u izazovnim situacijama kakav je bio lockdown, potrebno je osigurati sudjelovanje članova zajednice na svim razinama. To uključuje aktivnosti u upravljačkim strukturama medija, savjetovanje o programskim temama i formatima, obuku, produkciju i distribuciju programa, istraživanje publike i financiranje. Kada govorimo o načelu neprofitnosti (koji ćemo kasnije spomenuti) savjeti računovođe i poreznog savjetnika iz zajednice mogu biti ključni za funkcioniranje medija.

Istinsko sudjelovanje stvara snažan osjećaj vlasništva jer članovi zajednice sami vide i razumiju kako medij funkcionira.

Rad za opće dobro

Sadržaj u medijima zajednica postoji kako bi podržao i doprinio društvenom, gospodarskom i kulturnom razvoju zajednice. Kvalitetnom uslugom se smatra ona koja:

 • potvrđuje i jača zajednice
 • pokriva teme koje su relevantne za zajednicu
 • potiče diskusiju i debatu u zajednici
 • olakšava sudjelovanje zajednice u proizvodnji i širenju sadržaja
 • osigurava da se čuju glasovi marginaliziranih, stigmatiziranih i potisnutih dijelova zajednica
 • pruža prostor za perspektive i poglede koji se obično ne iznose kroz glavne medije.

Neovisnost

Bez obzira na to tko ih posjeduje, mediji zajednice trebali bi biti neovisni o vladi, donatorima, oglašivačima i drugim institucijama. To ne znači da nemaju veze s tim institucijama ili da od njih ne mogu dobiti sredstva. Ali taj odnos mora biti transparentan i ne smije ugroziti neovisnost medija. Kada je novac u pitanju, uvijek postoji mogućnost da neovisnost bude ugrožena.

Stoga odnosi financiranja moraju biti uređeni jasnim i transparentnim sporazumima koji štite nepristrano izvještavanje koje emiteri pružaju svojim zajednicama. Ovi sporazumi trebaju djelovati unutar granica definiranih zakonom i statutom ili vodećim načelima postaje.

Neprofitna struktura

Neprofitna struktura važan je način razlikovanja medija zajednice od drugih oblika medija i štiti medije zajednice od komercijalnih interesa.

Tumačenje načela neprofitnosti je različito.

U nekim je zemljama neprofitna struktura predviđena zakonima koji uređuju lokalne radiotelevizije. Ali u zemljama bez zakona o medijima u zajednici, neke medijske inicijative u zajednici djeluju kao kompanije, ali i dalje pružaju uslugu zajednici. Ovaj status neprofitne organizacije ne znači da medij ne može ostvariti prihod iz različitih izvora (npr. oglašavanje, pretplata slušatelja, doprinos članova zajednice, sponzorstvo, donatorsko financiranje…).

U ovakvim situacijama odgovornost je na medijima da pokažu svoju financijsku odgovornost i transparentnost. Javna odgovornost stvara povjerenje, a vjerojatnije je da će povjerenje privući podršku zajednice i drugih donatora.

Ljudi u stotinama zajednica, posebice marginalizirane skupine, s medijima zajednice dobili su instrumente komunikacije, što im je omogućilo da stvaraju vijesti, informacije i diskurs.

Osnaživanje ljudi uz pomoć medija neke zajednice pomaže im da poboljšaju svoje društvene i ekonomske okolnosti, odupru se predrasudama i rasizmu, postanu učinkovitije uključeni u demokratski razvoj svoje zemlje i daju alternativu komercijalnim medijima.

Ocijenite kvalitet članka