Tilegrams: alat za kreiranje interaktivnih kartograma

30.06.2021. / 08:24
Autor/ica
Share
liuz
liuz

Područje vizualizacije podataka neprestano se mijenja uz razvijanje novih tehnologija i tehnika koje pruža digitalizacija.

Novinari/ke su svjesni složenosti podataka koji moraju biti objašnjeni jasno i sažeto da bi ispričali kompletnu priču. Činjenice obično treba potkrijepiti pozadinskim informacijama kako bi se dobio referentni okvir koji ima značenje za pubiku.

Da bi to učinili, novinari moraju podatke protumačiti u nešto što ljudi mogu razumjeti i s čim se mogu povezati. Kako bi pomogli sebi ali i publici da što bolje razumiju sve podatke, novinari/ke se pored riječi služe slikama, grafikonima, animacijama, mapama, kartogramima.

Kartogram je tematska karta skupa obilježja, u kojoj se njhova geografska veličina mijenja kako bi bila direktno proporcionalna odabranoj varijabli razine odnosa, kao što su vrijeme putovanja, broj stanovnika ili BDP.

Kartogram je iskrivljena karta. Umjesto da odražava geografske granice i prostore, promijenjen je kako bi preciznije predstavljao podatke koje prikazuje. Kartogramske karte postoje od 1960-ih godina, često kao alat za akademske geografe. U Velikoj Britaniji, Danny Dorling i Ben Hennig pretvorili su ih u umjetničku formu koja predstavlja više različitih vrsta društvenih podataka u obliku kartograma, od rastegnutih karata do karata sastavljenih od šesterokuta.

Razvoj mapa koje se koriste u novinarstvu je važan upravo zbog što dosljednijeg prikaza onoga što je aktuelno, poput situacija koje se često mijenjaju, pa interaktivne mape, naročito kartogrami postaju važan alat za takvo praćenje.

Postoji mnogo načina na koji se kartogrami mogu koristiti. Kako navodi Lena Greoger, istraživačka novinarka i programerka u ProPublica, dobar primjer korištenja kartograma bio je članak u Washingoton Postu koji je koristio vozačke dozvole da bi ilustrirao nove zahtjeve prilikom izdavanja dozvola.

Open source alat za izgradu kartograma

Dva Pitch Interactive dizajnera/ke, Adam Florin i Jessica Hamel, razvili su alat uz pomoć kojih novinari/ke mogu da prave svoj vlastiti kartogram – Tilegrams.

Pitch Intertactive je studio za vizualizaciju podataka koji se fokusira na izgradnju značajnih iskustava s podacima.

Alat je dizajniran za ozbiljne programere/ke, ali i amatere/ke koji žele napraviti vlastite mape. Otvorenog je koda i dio je podrške Google News Laba. Omogućava vam izradu i statičnih i interaktivnih mapa.

oiuo

Tilegrams omogućava novinarima/kama i istraživačima/kama da izrade socijalno pravedne mape sa statističkom tačnošću i stilom. Dizajniran je za izradu određene vrste karte: pločasti kartogrami, koji prikazuju ljudsku demografiju prema veličini populacije, a ne prema proizvoljnom geografskom prostranstvu.

Alat je često korišten u novinarstvu u svijetu, a pojavio se u pričama koje su objavili Al-Jazeera English, Dallas Morning News, i mnogi drugi.

Alat trenutno ima devet različitih država i regija, ali budući da je otvorenog koda bilo ko može dodati TopoJSON mapu koja mu je potrebna za ilustraciju na ovaj način. S tim u vezi, postavljene mape regija i država mogu biti odlična inspiracija za kreiranjem regije Zapadnog Balkana koja višestruko može biti korisna medijima za predstavljanje velikog broja podataka koji su vezani upravo za ovu regiju.

Sav kreirani sadržaj unutar Tilegramsa se može preuzeti kao TopoJSON podatkovni format ili kao slika u SVG formatu.

Tilegrams je samo jedan od niza alata i resursa koji su dio Google News Initiative. Ostali alati uključuju Flourish, Data Gif Maker i Priručnik za data novinarstvo.

Ocijenite kvalitet članka