Uredništvo treba da vodi računa o zdravlju svojih novinara/ki

01.04.2020. / 09:01

Uz novonastale promjene koje sa sobom donosi pandemija COVID-19 kada je u pitanju fizičko distanciranje, medijske redakcije se suočavaju sa drastičnim promjenama. Preko noći su morale da se prilagode novim uslovima rada i da uvedu velike promjene u načinu izvještavanja. 

Usljed pandemije i vanrednih okolnosti, potreba za medijima ostaje velika jer je dobivanje pozudanih informacija u javnosti važnije nego ikad. S druge strane, u jeku svih promjena, na udaru ostaju urednici/e i novinari/ke koji se sada moraju preko noći prilagoditi drukčijim načinima izvještavanja i novim tehnološkim izazovima. 

Brinite o zdravlju i radničkim pravima svojih novinara/ki

Generalno je od izuzetne važnosti imati urednike/ce sa dobrim menadžerskim sposobnostima, a u ovakvim okolnostima može biti od krucijalne važnosti. Na koji način će se donositi i primjenjivati odluke koje ne bi trebale ugroziti neprekidno medijsko profesionalno izvještavanje, a pri tome voditi računa o zdravlju svojih novinara/ki, postaje prioritetno pitanje svake redakcije. 

Izvještavanje iz varednih okolnosti često stvara dodatni stres novinarima/kama, a kada su u pitanju okolnosti koje mogu izravno dovesti do ugrožavanja zdravlja njih samih, stras postaje i veći. S toga je neizmjerno važno kakva je komunikacija unutar redakcija, te kako uredništvo medija komunicira sa svojim uposlenicima – novinarima/kama.

Kultura je u velikoj mjeri uslovljena dobrom komunikacijom, šta kažemo ili ne kažemo, učestalost komunikacije i kako je poruka primljena sa druge strane, samo su neki od faktora na koje treba obratiti pažnju. 

Uredništvo bi, prije svega, trebalo da svojim novinarima/kama osigura informacije koje su im potrebne za njihovo lično zdravlje i zdravlje njihovih porodica. Priznajte im postojanje stresa u ovom nesigurnom vremenu i osigurajte da se brinu o sebi. Pružite im razumijevanje i sve potrebne resurse kako biste doprinijeli smanjenu stresa u toku obavljanja njihovog posla. Mnogi novinari/ke su zabrinuti za svoju egzistenciju, imajući u vidu da postoji mogućnost da će u nekom trenutku morati otići u samoizolaciju iz koje možda neće biti u mogućnosti obavljati svoj posao.  Dajte im do znanja da brinete o njihovim radničkim pravima i da ćete kao medij u kojem rade biti tu za njih. Obezbjedite im neophodnu zaštitnu opremu kako biste smanjili rizike od zaraze. 

Tek kada uspostavite ovaj prvi korak, vaši novinari/ke mogu da pristupe izvještavanju. 

Način izvještavanja je ključan

Budući da vanredne okolnosti jako brzo donose promjene koje često u programima uživo izvještavate kao sirove informacije, od ogromne je važnost da se obrati pažnja na koji način se prenose te informacije. Novinari/ke jesu dužni da izvještavaju profesionalno, poštujući etičke kodeske izvještavanja, ali prije svega je važno da obrate pažnju na ton i način prenošenja poruka, bilo da govorimo o pisanoj riječi ili televizijskom/video izvještavanju. Iako je stres prisutan i u toku izvještavanja, činjenica da li će novinar/ka nervozno obavijestiti javnost o nekim podacima, kao što je broj umrlih ili zaraženih, može se negativno odraziti na osobe koje ih prate. Pokušajte da smirite vaš ton, da sporije pričate, te da ističete činenice koje su važne.

Obavezno izbjegavajte prenošenje nepotvrđenih informacija, informacija o kojima se priča po gradu, čak i kada navedete da ste nezvanično saznali za njih. Vanredna situacija povećava paniku kod ljudi, a na ovaj način doprinosite povećanju iste. Ponekad je bolje imati informaciju manje u izvještavanju, nego da nezvanična informacija dovede do negativnih posljedica, obratite pažnju na ovo. 

Ocijenite kvalitet članka