Važnost ravnoteže između pisane i vizualne komunikacije u novinarstvu

05.07.2022. / 09:23
Autor/ica
Share
balance
balance

Način na koji komuniciramo sa publikom postaje sve kompleksniji. Internet je postao riznica vijesti i informacija. Komuniciranje sa publikom danas uključuje mnogo elemenata koje čine novinarske članke. Danas sa publikom komuniciramo kroz niz kanala komunikacije, a društvene mreže su tu komunikaciju napravile još kompleksnijom.

Sa pojavom interneta i online medija, mogućnost uvažavanja više formi komuniciranja unutar jednog članka otvorila je mnoštvo mogućnosti za prenos informacija. Današnje članke čine različiti vizualni elementi. Video i audio forma su postali sastavni dio prenosa informacija, a infografike i generalno vizualizacija podataka postaju nezaobilazan način predstavljanja kompleksnih brojki koje čine dobar dio informacija koje mediji prenose. Naravno, fotografija nije niti će ikad izgubiti na važnosti.

Postavlja se pitanje koliko je važno uključivati sve ove elemente u medijsko izvještavanje danas, te kako održati balans u korištenju pisane i vizualne komunikacije prilikom prenosa informacija.

Šta je pisana komunikacija

Pisana komunikacija je u novinarstvu iznimno važna vještina. Ne postoji medij koji u nekom obliku (kraćem ili dužem) ne upotrebljava pisanu komunikaciju.

Pisana komunikacija odnosi se na proces prenošenja poruke putem pisanih simbola. Drugim riječima, svaka poruka razmijenjena između dvije ili više osoba koja koristi pisane riječi naziva se pisanom komunikacijom.

Pisana komunikacija zahtijeva poznavanje tehnika pisanja, korištenja vokabulara i jezika. Ona oslikava način na koji se prenose poruke kroz pisani karakter. Kada govorimo o novinarstvu, govorimo o specifičnom novinarskom pisanju.

Novinarsko pisanje karakteriše jezgrovito pisanje koje privlači pažnju, a koristi se za prijenos informacija javnosti. Pisani oblik komunikacije najpoznatija je i najatraktivnija metoda prenošenja vijesti i u novinarstvu se koristi od samog početka. Iako se brzina i način plasiranja vijesti promijenila uz tehnološki razvitak, stil i principi koji vode novinarsko pisanje ostali su nepromijenjeni.

Novinarsko pisanje je stil pisanja koji se koristi za izvještavanje o vijestima u novinama, televizijskim emisijama, na radiju i na internetu. Za razliku od drugih stilova pisanja, koji mogu biti fleksibilni i ležerni, karakteristike novinarskog pisanja prilično je lako uočiti. Stil novinarskog pisanja je prilagođen širem krugu ljudi sa različitom pozadinom (obrazovanjem, godinama, profesijama...). Novinarski stil često karakterišu kratke rečenice i odgovori na pitanja ko, šta, gdje, kada, kako.

Šta je vizualna komunikacija

Nasuprot pisanoj, vizualna komunikacija naglašava korištenje vizualnih efekata u prenošenju svoje poruke ciljanoj publici, što ima brojne prednosti i koristi kako u individualnim tako i u profesionalnim okolnostima.

Vizualno novinarstvo je praksa strateškog kombinovanja riječi i slika za prenošenje informacija. Vizualno novinarstvo temelji se na ideji da u vrijeme ubrzanih promjena riječi često ne mogu držati korak s konceptima. Vizualna komunikacija jedna je od najvažnijih vještina danas koju svaki novinar/ka treba posjedovati.

Način na koji ljudi konzumiraju svoje informacije dramatično se mijenja svaki dan. Sa porastom medija kao što su blogovi, društvene mreže i video streaming, način na koji dopirete do svoje publike nije isti kao ranije.

Balans između pisane i vizualne komunikacije

Medijske slike, vizualna komunikacija mogu imati veliki utjecaj na to kako publika razumije vijesti, a isto je i sa pisanom komunikacijom. Sve ovisi kako je koristite. Vizualno primamljiv sadržaj izaziva trenutne emocionalne reakcije i posjeduje kapacitet privlačenja pažnje, što ostavlja mnogo duži dojam nego samo pisana komunikacija.  

Iako se vizualni elementi mnogo brže obrađuju i ostavljaju dojam na publiku, tekst pruža bolje razumijevanje teme o kojoj se izvještava. Stvaranje ravnoteže između teksta i vizualnog sadržaja kombinacija je razumijevanja i najbolje metode isporuke sadržaja, očekivanja publike, težine elemenata i isporuke.

Dizajner i novinarski umjetnik Petar Dahmen je jednom prilikom rekao: "Ideja je napraviti slike koje su bitne za određenu priču, umjesto da nakon toga tražimo vizualne elemente koji 'odgovaraju'."

Upravo tu leži važnost balansa između pisane i vizualne komunikacije. Nije cilj preplaviti publiku vizualnim elementima samo u cilju privlačenja i klikanja na, najčešće, online članak. Cilj treba i mora ostati u skladu sa potrebama teme o kojoj se izvještava.

Kombinacija fotografija, videozapisa, vizualizacija i teksta na ekranu može se pažljivo izraditi kako bi se problem uokvirio i zaokupio publiku, dok se istovremeno predstavlja odgovor na problem zajedno sa dokazima, uvidom, pa čak i ograničenjima.

Kada je riječ o spajanju vizualnih elemenata i teksta, važno je uzeti u obzir očekivanja vaše publike.

Jedan od načina razmišljanja o ravnoteži između teksta i vizualnih elemenata je korištenje jednostavne ljestvice. Stavite sav vizualni sadržaj na jednu stranu, a tekstualne elemente na drugu. Uporedite ih. Uzmite u obzir vizualnu težinu kada ih analizirate. Iako na stranici ili zaslonu može biti samo nekoliko riječi, veličina, boja i položaj tih elemenata mogu dati tekstu veliku prisutnost. Vizualna težina može igrati ulogu u tome koliko su velike (ili male) slike i tekst u međusobnom odnosu.

Evo nekoliko savjeta o kojima treba razmišljati kada je u pitanju uspostavljanje ravnoteže.

  1. Ako ne trebate riječi, nemojte ih koristiti. Umjesto toga koristite fotografiju ili video koji opisuje ono o čemu biste pisali.

  2. Predstavite vizualne informacije, vizualno. Nemojte opisivati stvari koje možete pokazati.

  3. Nemojte koristiti nepotrebne riječi ili ponavljanje slika.

  4. Učinite tekst vizualnim ili pretvorite vizualne elemente u tekst ako vam se dizajn čini iskrivljenim.

  5. Ako ne znate koliko vam teksta treba, pokušajte postići jednaku površinu za vizualne elemente i tekst kako biste stvorili "očitu ravnotežu".

Zapamtite vizualni elementi su također dio komunikacije. Iskoristite njihov potencijal. Ravnoteža, prema Simonu Scarru, Reutersovom zamjeniku voditelja grafike i Marcu Hernandezu, dizajneru vizualizacije podataka, leži u neforsiranju ni jednog ni drugog. "Ako priča nema koristi od grafike, onda je ne radimo."

Ono što također zaključuju jeste činjenica da se tehnologija svakodnevno razvija, te da treba pratiti potrebe publike, a one definitivno idu u smjeru spajanja svih metoda i vještina u novinarstvu. Publika sve više stupa u interakciju sa vijestima na interaktivniji i sveobuhvatniji način, i u tom procesu, balansiranje i predviđanje tehnika komuniciranja koje odgovaraju publici postaje ključno. 

Ocijenite kvalitet članka