Zašto bi novinari/ke trebali koristiti VPN

17.02.2020. / 08:33
Autor/ica
Share
2
2

Već davno su novinari/ke prevazišli one stare običaje korištenja imenika i telefonskog kontaktiranja broja po broja da bi došli do određenih izvora informacija koje mogu koristiti u svojim člancima. Isto tako, većina informacija koje zapisuju, zapisuju u digitalnoj formi. Većina novinarskog posla danas se radi u online sferi.

Ali kako to često napominjemo, nove tehnologije sa sobom donose i mnogo sigurnosnih briga. Nikad nije bilo lakše da neko vrlo brzo dođe do vaših povjerljivih podataka. Isto tako je moguće da neko dođe do vaših podataka ili identifikuje vaše izvore kroz pretraživanje internet istorije i vašeg dopisivanja.
Postoje različiti načini na koje vaša anonimnost u online sferi može biti ugrožena. S tim u vezi, danas govorimo o VPN-u (Virtual Private Network) i kako vas VPN može zaštititi od potencijalnih opasnosti. 

VPN je, dakle, virtualna privatna mreža, online servis koji dozvoljava korisnicima da pretvore javni razgovor u privatni. Ova opcija je višestruko korisna za zaštitu vaših podataka dok pretražujete internet sferu. 

Anonimnost i povjerljivost mogu se činiti isto, ali postoji mala razlika. Anonimni podaci šalju se na takav način da pošiljatelj od svih skriva svoj identitet. S druge strane, povjerljivi podaci obično imaju neki kôd za prepoznavanje ko je informacije poslao.

Anonimni podaci mogu sadržavati podatke koji su primamljiviji i potencijalno opasni, ali mogu biti i neistiniti jer nije moguće, ili je izuzetno teško, identifikovati izvor. Povjerljive informacije su mnogo pouzdanije i šalju vam ih izvori sa kojima ste možda imali priliku ranije komunicirati.

Zaštita izvora kao prioritet

1

Svaki/a novinar/ka tokom svoje dugogodišnje karijere skuplja i dopunjuje listu povjerljivih izvora. Dosta povjerljivih izvora se nalazi na različitim uticajnim pozicijama i njihovo kompromitovanje može ugroziti njihv privatni i poslovni život, čime naravno možete ostati bez važnog izvora i vaš istraživački rad na nekoj temi može propasti.

Internet i novi mediji pružaju puno mogućnosti i prednosti za komuniciranje i istraživanje, ali svakako mogu da novinara/ku koštaju kada je u pitanju zaštita vašeg i identiteta vaših izvora. 
Postoje različite sigurnosne mjere koje mogu da zaštite ovu dvosmejrnu komunikaciju. Pored novinara/ki, izvori informacija mogu isto tako da doprinesu sigurnijoj komunikaciji. Novinari/ke svojim izvorima informacija mogu da savjetuju da ne koriste poslovne računare ili mreže na poslu kada sa njima komuniciraju, kao i da predlože korištenje kodnih imena umjesto stvarnih. 
Naravno, sve sigurnosne mjere koje se preporučuju, preporučuju se da se obostrano koriste, jer jedino tako mogu biit uspješne.

S tim u vezi, VPN može biti jedan od najboljih načina da se osigura anonimnost na mreži sa obje strane.

Kako VPN garantuje anonimnost u online sferi?

VPN je server smješten na izmještenoj lokaciji preko koje se šalje vaš cjelokupni internetski promet. Danas sa malo znanja neko može lako ući u istoriju vašeg preglednika, uključujući i davatelja internetskih usluga (Internet Service Prodvider). 

Iz tog razloga, VPN može garantovati sigurnost šifriranjem vaših podataka i usmjeravanjem preko sigurnog poslužitelja. 

Važno je da svaki novinar/ka obrati pažnju na činjenicu da nisu samo izvori informacija ti koji mogu biti otkriveni i kompromitovani kroz nesigurne komunikacije. Potencijalno mnogi ljudi u vašoj bližoj okolini mogu biti pogođeni prijetnjama, kao što su vaše radne kolege/ice, prijatelji/ce, partneri/ce ili porodica. Preko nesigurne mreže, hakeri mogu doći i do vaših spremljenih datoteka, ne samo komunikacije koja je trenutna u online sferi. Da biste spriječili ovo, zaista jedna od osnova sigurnosti jeste korištenje VPN-a.

Koju VPN uslugu koristiti?

Stranica Techradar.com je analizirala preko 100 VPN provajdera, plaćenih i besplatnih i po njima najbolja VPN usluga trenutno je ExpressVPN. Iako za ExpressVPN morate platiti, navode da je njena brzina i jačina na visokom nivou, kao i serveri koje posjeduje u gotovo 100 zemalja svijeta, te prihvaća gotovo sve uređaje. Moguće je da je probate na 30 dana besplatno, a preko ovog linka možete da zatražite tromjesečnu besplatnu verziju.

S druge strane, po istoj stranici, najbolji besplatni VPN provajder je Hotspot Shield Free VPN
Kroz besplatnu verziju možete zaštititi do pet uređaja i ogreničeni ste na 500 MB podataka dnevno, oko 15 GB mjesečno. Vrlo je jednostavan za korištenje, bilo na mobilnoj ili desktop verziji. 

Međutim, važno je naglasiti da za početak korištenja može biti malo naporno sve postaviti, jer će vam zahtijevati da prvo prođete kroz sedmodnevno probno razdoblje premium verzije. To uključuje davanje pojedinosti o vašoj kreditnoj kartici u slučaju da odlučite nastaviti s potpunom verzijom nakon isteka bepslatne verzije. Naravno, nakon sedmodnevne besplatne premium verzije, možete preći na besplatnu verziju.

Vjerujemo da je ovo još jedan važan korak, ako ne među prvim koracima, koji svaki/a novinar/ka trebaju da urade na svojim digitalnim uređajima kako bi zaštitili sebe i izvore informacija. Korištenje VPN provajdera vam zasigurno može pomoći u boljoj sigurnosti u online sferi, ali obavezno obratite pažnju da komunikacija bude zaštićena sa obje strane. 

Ocijenite kvalitet članka