Zašto bi redakcije trebale već sad preći na Google Analytcs 4

18.01.2023. / 08:48
Autor/ica
Share
google analytics GA4
google analytics GA4

Analitika podataka važna je za redakcije jer im omogućava da steknu uvid u ponašanje i prednosti svoje publike. Te se informacije mogu koristiti za donošenje odluka na temelju podataka o sadržaju i formatu njihovih priča, kao i o distribuciji i promicanju sadržaja.

Generalno govoreći, analitika podataka bitan je alat za redakcije jer im omogućava da bolje razumiju svoju publiku i da kreiraju strategije distribucije na temelju podataka, kako bi povećali angažman, doseg i prihod.

Vjerovatno ste svi već čuli da je Google počeo sa uvođenjem Google Analitycs 4 (GA4), koji će zasigurno u narednom periodu postaviti nove standarde mjerenja podataka.

Google Analytics 4 je besplatan za korištenje, baš kao i prethodna verzija Universal Analytics (UA). Google pruža besplatnu uslugu sa osnovnim skupom značajki koje pokrivaju većinu standardnih potreba.

Razlozi zašto bi redakcije trebale preći na GA4

Postoji nekoliko razloga zašto bi redakcije trebale razmotriti prelazak na Google Analytics 4 (GA4)

 • Poboljšana privatnost podataka: GA4, kako Google tvrdi, nudi poboljšane značajke privatnosti podataka, kao što je automatsko maskiranje podataka i podrška za ITP 2.2 (Intelligent Tracking Prevention) što je značajka preglednika koja ograničava mogućnost kolačića za praćenje trećih strana da prate korisnike/ce.
 • Poboljšano praćenje na različitim uređajima: GA4 nudi poboljšane mogućnosti praćenja na različitim uređajima, a redakcijama će omogućiti da bolje razumiju ponašanje korisnika/ca na različitim uređajima i platformama.
 • Poboljšani uvidi: GA4 nudi prošireni skup ugrađenih metrika i analiza, kao što je novi skup metrika za razumijevanje angažmana i ponašanja korisnika/ca, kao i nove značajke analize kao što je ugrađeno otkrivanje anomalija.
 • Uvidi koji se temelje na strojnom učenju: GA4 koristi algoritme strojnog učenja za pružanje uvida i predviđanja, što može biti korisno redakcijama za razumijevanje ponašanja njihove publike, poput toga koji će članci vjerojatnije biti čitani i dijeljeni.
 • Lakša integracija sa drugim Googleovim alatima: GA4 je integrisan sa drugim Googleovim alatima kao što su Google Tag Manager, Google Ads i Google BigQuery, što redakcijama olakšava upravljanje i analizu podataka iz ovih alata unutar GA4 sučelja.

GA4 je budućnost analitike i unaprijeđena je verzija Universal Analyticsa koji ste do sada koristili i važno je da se redakcije prilagode novim promjenama kako bi ostale u toku sa najnovijom analitičkom tehnologijom i značajkama. Ono što ulazi u domen moranja a ne potrebe jeste da će Google najvjerovatnije potpuno obustaviti skupljanje podataka sa Universal Analytics sredinom 2024. godine te je to još jedan od razloga za prelazak na GA4, naravno ukoliko se medijske kuće odluče nastaviti koristiti njihove usluge.

Da li će redakcije izgubiti dosadašnje podatke?

Prilikom prelaska sa Universal Analyticsa (UA) na Google Analytics 4 (GA4), redakcije neće odmah izgubiti svoje podatke. Podaci koji su prikupljeni putem Universal Analyticsa će biti dostupni, ali na ograničen i transformirajući način, pa će možda biti potrebno prilagoditi analizu podataka i metode izvještavanja.

Preporuka je da već sad pređete na GA4, te da eksportujete sve vaše dosadašnje podatke kako biste ih mogli sačuvati, jer ćete podacima unutar UA moći pristupiti sa ograničenim rokom. Googleova podrška je najavila da će u narednim mjesecima objaviti kada će UA entiteti skroz prestati biti dostupni. Nakon tog datuma više nećete moći vidjeti svoje izvještaje UA u sučelju Analyticsa niti pristupiti podacima UA putem API-ja. Zato je važno da eksportujete podatke, a već sad počnete koristiti GA4, kako bi praćeni podaci bili relevantni.

Važno je napomenuti da GA4 koristi drugačiji model podataka od Universal Analyticsa, što znači da podatke treba prikupljati i organizovati na drugačiji način, pa će prelazak na GA4 zahtijevati neke promjene u kodu za praćenje i metodama prikupljanja podataka, pa bi redakcije to trebale planirati i osigurati da imaju potrebne tehničke resurse za prelaz.

Promjene koda za praćenje

Prilikom prelaska na Google Analytics 4 (GA4), potrebno je izvršiti nekoliko promjena koda za praćenje i metoda prikupljanja podataka:

 • Promjene koda za praćenje: GA4 koristi novi kod za praćenje, poznat kao GA4 ID mjerenja, koji će se morati dodati na stranice vaše web-lokacije. To se može učiniti pomoću Google upravitelja oznaka (Google Tag Manager)
 • Promjene u prikupljanju podataka: GA4 koristi drugačiji podatkovni model od prethodne verzije Google Analyticsa, što znači da se podaci moraju prikupljati i organizovati na drugačiji način. To može zahtijevati izmjene podatkovnog sloja vaše web-lokacije ili dodavanje novih podatkovnih slojeva za prikupljanje novih vrsta podataka.
 • Praćenje događaja: GA4 koristi novi model događaja koji vam omogućava praćenje šireg raspona korisničkih interakcija na vašoj web-lokaciji. To će zahtijevati promjene u načinu na koji se događaji prate na vašoj web stranici i može zahtijevati dodavanje novih događaja za praćenje.
 • Praćenje ID-a korisnika/ce: GA4 koristi novu značajku ID-a korisnika/ce, koja vam omogućava praćenje korisnika/ce na različitim uređajima i platformama. To će zahtijevati promjene načina na koji se ID korisnika/ce prikuplja i prati na vašoj web stranici.
 • Praćenje više uređaja: GA4 nudi poboljšane mogućnosti praćenja različitih uređaja, što vam omogućuje bolje razumijevanje ponašanja korisnika/ca na različitim uređajima i platformama. To će zahtijevati promjene u načinu na koji se podaci prikupljaju i organizuju kako bi se podržalo praćenje više uređaja.
 • Promjene konfiguracije: GA4 nudi novi skup konfiguracijskih opcija, kao što su prilagođene dimenzije i mjerni podaci, koje će trebati postaviti i konfigurisati kako bi se u potpunosti iskoristile značajke GA4.

Generalno će prelaz na GA4 zahtijevat promjene u kodu za praćenje i metodama prikupljanja podataka, stoga je važno da redakcije to planiraju i osiguraju da imaju potrebne tehničke resurse za prelaz.

GA4 moćan je alat koji će moći pomoći redakcijama da bolje razumiju svoju publiku i donesu odluke na temelju podataka o svom sadržaju i strategijama distribucije.

Ova promjena omogućava medijima da izvrše ponovnu procjenu koristi Googleovih usluga za analitiku korištenja njihovog sadržaja.

Iz ove procjene može proizaći više zaključaka:

 • Da ćete nastaviti koristiti njihove usluge kroz GA4 ili
 • Da ćete početi koristiti neke servise bazirane na slobodnom i otvorenom kodu
 • Da ćete odabrati usluge nekog od komercijalnih pružatelja usluga koji su više usmjereni na prikupljanje podataka koji omogućavaju urednicima/ama da brže donose uredničke odluke.

U svakom slučaju jedno je sigurno – današnji mediji ne mogu priuštiti nemanje analitičkih alata koji im daju bolji uvid kako publika vrši interakciju sa njihovim sadržajem.

Ocijenite kvalitet članka