digitalna sigurnost

Razumijevanje ozbiljnosti digitalnih prijetnji krucijalno za zaštitu novinara/ki

10.12.2020. / 10:54
Jedan od najvažnijih segmenata u novinarskom poslu jeste zaštita komunikacije i informacija od potencijalnih digitalnih napada. Međutim, nerijetko se kroz istraživanja o korištenju resursa digitalne zaštite kod novinara/ki dolazi do saznanja da ih novinar/ke ne koriste tako često u praksi.
Private
Public
Pretplata na digitalna sigurnost