Podcast

Definicija podcastinga je „praksa korištenja interneta za distribuciju digitalnih audio sadržaja dostupnih za spuštanje na kompjuter ili mobilni uređaj.“ To su epizode programa dostupne na internetu. To su obično audio ili video zapisi, ali mogu biti i snimljeni program televizije ili radija, predavanja, izvođenja ili drugi događaji. Obično se nude kao epizode u istom formatu, mada mogu imati dodatni tekstualni sadržaj kojim se postiže veći efekt kod učenja jezika ili kada je preporučljivo pročitati preporučene dokumente prije slušanja.

Pretplata na Podcast