O nama

06.11.2018. / 07:35
Share
Impresssum image
Impressum
Impresssum image

Balkansmedia.org je aktivnost USAID-ovog Balkan Media Assistance Program (BMAP) koji provode Internews i FHI360.

Direktor projekta: Davor Glavaš

Urednik Balkansmedia.org: Feđa Kulenović

Novinarka/producentica: Lejla Huremović

AUTORI/CE:

 

PREVODIOCI:

ALBANSKI JEZIK

Qerim Ondozi

MAKEDONSKI JEZIK

Vlatko Muskarski