Otvoreni poziv za prijavu za bazu vanjskih saradnika/ca

07.06.2022. / 15:08

USAID-ova Podrška medijima u Bosni i Hercegovini (MEA)

Šta je MEA?

USAID-ova podrška medijima u Bosni i Hercegovini (Media Engagement Activity - MEA) petogodišnji je projekat s ciljem jačanja informacijskog prostora u BiH. Svrha projekta je povećati dostupnost vjerodostojnih i profesionalnih informacija što široj populaciji u BiH, posebno publici s tradicionalno ograničenim pristupom takvim informacijama. MEA ima za cilj potaknuti kulturu učenja i inovacije, naglašavajući pristup provedbi vođenoj od strane partnera i učesnika/sudionika projekta, a koji se temelji se na opsežnom iskustvu tima u BiH i regiji općenito. Sve aktivnosti su osmišljene tako da se međusobno nadopunjuju i ulažu u održivost jačeg, inkluzivnijeg informacijskog prostora. MEA će podržati nezavisne medije i individualne kreatore/ice sadržaja izgradnjom njihovih kapaciteta za proizvodnju kvalitetnog sadržaja, radeći na osnaživanju njihove digitalne sigurnosti, jačanjem lokalnih mreža i cjelokupnog pravnog okvira podrške za novinare. Aktivnosti na lokalnom nivou usmjeriće se na izgradnju kapaciteta medija i njihovog osoblja kako bi se osigurali da se čuju i lokalni glasovi.

Šta podrazumijeva otvoreni poziv za prijavu za bazu vanjskih saradnika?

USAID-ov projekat MEA ima za cilj stimulisati i podržati proizvodnju kvalitetnog sadržaja različitih formata, razvoje biznis modela, uvođenje inovacija, unapređenje digitalne sigurnosti, kao i poticanje saradnje među medijima, novinarima/kama i kreatorima/cama sadržaja. U provedbi aktivnosti, MEA će uspostaviti partnerstva s medijima kako bi im pružili svu potrebnu podršku u osmišljavanju i realizaciji grantova. U tu svrhu, objavljujemo otvoreni poziv za potencijalne kratkoročne angažmane vanjskih saradnika/ca širokog opsega vještina i znanja, u cilju doprinošenju obrazovanja i transformativnim praksama  u redakcijama širom BiH.

U ovu svrhu, pozivamo osobe sa iskustvom u pružanju tehničke podrške i prenošenja znanja u dole navedenim oblastima da se prijave za bazu konsultanata/tica za kratkoročne angažmane.

Ovaj poziv otvoren je za prijave do kraja 2022. s mogućnošću produžetka.

U kojim oblastima se traže stručnjaci i stručnjakinje?

Vanjske saradnike/ce tražimo za kreiranje i isporuku pojedinačnih i grupnih obuka/savjetovanje/mentorstva, kao i tehničke podrške u sljedećim oblastima 1) sadržaj i publika, 2) strateško poslovanje i održivost te 3) interni procesi i politike.

SADRŽAJ I PUBLIKA

 • Novinarska praksa (storytelling, mobilno novinarstvo, data novinarstvo, novinarstvo s fokusom na rješenja, uređivačka politika, poštovanje i primjena standarda za online medije)
 • Kreiranje sadržaja (produkcija tekstualnog, audio i video sadržaja, audio i video podkasta, fotografisanje i obrada fotografija, izrada i distribucija grafika, infografike, snimanje i montaža, prijenosi uživo, vizuelizacija podataka, kreiranje dokumentarnih formi)  
 • Distribucija sadržaja i izgradnja zajednice (upotreba društvenih mreža za medije - Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn TikTok itd.- izgradnja i angažovanje digitalne zajednice, analitika na društvenim mrežama)
 • Web analitika, analiza posjećenosti stranica, Google analitika i srodni alati i planiranje produkcije sadržaja u skladu s potrebama i interesima ciljane publike)
 • Optimizacija sadržaja (optimizacija za pretraživače (SEO), zaštita autorskih prava , pisanje za web i sl.)

STRATEŠKO POSLOVANJE I ODRŽIVOST

 • Medijsko poslovanje i razvoj poslovnih modela za medije (finansijsko poslovanje i planiranje, strateško planiranje, testiranje i uvođenje novih izvora prihoda, izrada i sprovođenje poslovnih planova)
 • Grupno finansiranje (crowdfunding) za medije i donacije
 • Razvoj i plasiranje digitalnih proizvoda
 • Digitalno oglašavanje  
 • Nativno oglašavanje
 • Upravljanje projektima (pisanje, apliciranje, sprovođenje i monitoring projekata)
 • Marketing i prodaja
 • Promocija i komunikacije (brendiranje, odnosi s javnošću, krizne komunikacije)
 • Upravljanje ljudskim resursima  

INTERNI PROCESI I POLITIKE

 • Organizacija posla (upravljanje novinarskim redakcijama, konvergencija i integracija redakcija)
 • Upravljanje i zaštita podataka o ličnosti, internih kanala komunikacije i resursa
 • Autorska prava i korištenje sadržaja
 • Uredničke politike

DIGITALNA SIGURNOST I PRIMENA TEHNOLOGIJA

 • Dizajn, kreiranje i održavanje web stranica
 • Ugradnja i primjena sistema za elektronsko plaćanje na web stranici
 • Upravljanje i unapređenje korisničkog iskustva (user experience management)
 • Digitalna sigurnost

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete ovdje:

APLIKACIJA

Prijava treba sadržavati:

 • Pismo interesa s naznačenim oblastima u kojima možete pružati stručnu podršku kroz kratoročne angažmane
 • Biografiju stručnjaka/inje
 • Portfolio s relevantnim primjerima ili opisima prethodnih angažmana
 • Kontakt dvije osobe radi preporuka

Aplikacija, uključujući prateću dokumentaciju, može se podnijeti na maternjem (b/h/s) jeziku ili na engleskom.

Svi koji budu uvršteni u bazu vanjskih saradnika/ica o tome će biti obaviješteni elektronskim putem najviše mjesec dana od primitka aplikacije, kada će im se i pružiti informacija o mogućim budućim angažmanima.
Uvrštavanje u bazu vanjskih saradnika ne znači i automatski angažman.

Ocijenite kvalitet članka