Reporters Shield: Program pokrivanja troškova pravne i sudske zaštite medija i organizacija

02.08.2023. / 08:23

Strateške tužbe protiv učešća javnosti (SLAPP) su nova forma napada na novinare/ke. Načini napada na novinare/ke nisu više samo fizički, već oni uključuju različita maltretiranja koja često bivaju u formi sudskih tužbi koje crpe ljudske i finansijske kapacitete medijskih kuća i novinara/ki.

Zbog ovakve vrste napada, današnje je novinarstvo nezamislivo bez pravnog tima koji će pružiti podršku u procesu kreiranja i provjere informacija, ali i zaštite i potencijalnih sudskih tužbi koje mogu uslijediti nakon objave istraživačkih priča. Često tužbe bivaju neosnovane i sredstvo maltretiranja i pokušaja ušutkivanja medija da izvještavaju o temama od javnog interesa, ali dugotrajni sudski procesi dovode do crpljenja kapaciteta medija.

Zato je podrška medijima u ovom procesu veoma važna, a fondovi za pokrivanjem advokatskih i sudskih troškova uveliko olakšavaju medijima svakodnevni posao i omogućavaju da se bez obzira na tužbe mogu paralelno nastaviti baviti onim čime se bave – izvještavanjem od javnog interesa.

Nedavno je USAID pokrenuo program pod nazivom Reporters Shield, koji štiti istraživačke novinare/ke i aktiviste/kinje civilnog društva osiguravajući pokriće odgovornosti za troškove odbrane od klevete, uvrede i drugih tužbi čiji je cilj ušutkati njihovo izvještavanje.

“SLAPP tužbe se podnose kako bi se finansijski iscrpili novinari/ke i mediji. Zato je finansijska podrška veoma važna. Reporters Shield znači da novinari/ke neće morati da brinu da li će moći da plate advokate/ice, sudske troškove i druge troškove.” – izjavila je Bojana Jovanović zamjenica glavnog i odgovornog urednika Mreže za istraživanje kriminala i korupcije – KRIK.

Povodom pokretanja ovog značajnog programa, koji je definitivno prijeko potreban i medijima na Zapadnom Balkanu, uzimajući u obzir da se svakodnevno nose sa različitim pokušajima ušutkivanja i ograničavanja medijskog izvještavanja, razgovarali smo sa Peterom Noorlanderom, direktorom start-up programa Reporters Shielda.

Balkansmedia: Šta je program Reporters Shield? Možete li nam dati više informacija o ideji koja stoji iza programa? Po čemu se razlikuje od redovne pravne podrške koja postoji širom svijeta?

Reporters Shield je članski program koji brani istraživačko novinarstvo širom svijeta od pravnih prijetnji. Program je namijenjen štampanim/online medijima i nevladinim organizacijama koje se bave izvještavanjem od javnog interesa. Reporters Shield će identifikovati kvalifikovane advokate/ice koji će odgovoriti na pravne prijetnje i tužbe, te će platiti pravno zastupanje do unaprijed dogovorenog limita, koji zavisi od države u kojoj se nalazi sjedište publikacije.

Ideja je proizašla iz rada Projekta izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji. Oni dobijaju veliki broj pravnih tužbi i prijetnji zbog njihovog izvještavanja, a odbrana od tih tužbi stvara ogroman pritisak na njihove resurse. Svjesni su da i mnoge druge istraživačke medijske kuće pate od istog problema, koji pogađa cijeli sektor. Stoga su radili sa advokatima/cama iz Centra za međunarodnu pravdu Cyrus R. Vance, uz pomoć i podršku stručnjaka/inja za osiguranje, kako bi razvili Reporters Shield.

Razlikuje se od postojećih mehanizama pravne podrške jer se zasniva na članstvu i zato što može ponuditi pomoć do višeg finansijskog limita - do 500.000 dolara u zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva.

Balkansmedia: Za koga je program dizajniran i koje vrste organizacija bi mogle imati najviše koristi od njega? Zasnovan je na članstvu. Možete li nam reći nešto više o tome? Zahtjev za članstvo se odvija u fazama? Koji su opšti kriterijumi za prihvatanje, koliko dugo proces traje i kada postaje aktivan?

Trenutno smo otvoreni za prijave organizacija koje se nalaze u Evropi, Centralnoj Aziji i Americi (osim Kariba).

Organizacije/mediji mogu učestvovati ako:

  • su pravno registrovani
  • fokus im je prvenstveno na vijestima, javnom interesu i/ili istraživačkom novinarstvu
  • objavljuju samo u štampanim i/ili  online medijima
  • imaju neprofitni status ili transparentno vlasništvo
  • imaju uređivačku nezavisnost i pridržavaju se profesionalnih uređivačkih standarda
  • su nezavisni od političkog, komercijalnog ili drugog neprikladnog utjecaja ili uplitanja
  • imaju transparentno, profesionalno finansijsko upravljanje
  • jasno prave razliku između mišljenja i medijskog izvještavanja

Imamo proces stroge kontrole za prijave i pošto smo imali veliki broj prijava proces traje najmanje šest sedmica.

Balkansmedia: Organizacije će plaćati godišnju članarinu. Postoje li razlike u cijenama kada su u pitanju manje organizacije u odnosu na veće, njihova lokacija i u slučajevima skupih jurisdikcija?

Naknada zavisi od zemlje, broja objavljenih izvještaja i njihovog profila rizika, te prometa organizacije. Nakon što organizacija postane članica, imat će pristup pravnom pregledu prije objavljivanja za visokorizične publikacije (ovo je ograničeno na priče u kojima se navode optužbe o nedoličnom ponašanju protiv nekoga ko je povezan sa SAD-om, Ujedinjenim kraljevstvom, Irskom ili nekom drugom skupom jurisdikcijom ). Oni mogu pozvati pomoć da odgovore na prijetnje kad god se ona pojavi.

Balkansmedia: Hoćete li razmotriti proširenje članstva na freelance novinare/ke?

Trenutno smo fokusirani na pokretanje ovog modela. Rad freelancera/ki je pokriven kada objavljuju posao preko medija koji je član Reporters Shielda.

Balkansmedia: Koja vrsta podrške je dostupna u okviru Reporters Shielda? Postoje li ograničenja za podršku i postoje li stvari i situacije koje fond ne može pokriti?

Članovi dobijaju pristup pravnoj podršci kako bi odgovorili na prijetnje/tvrdnje koje se iznose u vezi sa sadržajem koji su objavili. Postoji finansijski limit, čiji iznos zavisi od zemlje, ali se kreće između 100.000 i 500.000 američkih dolara. Fond ne može pokriti krivično gonjenje za optužbe koje nisu jasno povezane sa izvještavanjem, kao što su optužbe o utaji poreza.

Balkansmedia: Kako će biti organizovane obuke za članove i koje će teme obrađivati?

Obuke će u početku biti ograničene kako bi se omogućilo članovima da prepoznaju potencijalno rizične objave.

U nastavku poslušate prezentaciju o programu Reporters Shield koju je u sklopu ovogodišnjeg USAID BMAP FORWARD Media Foruma održao Drew Sullivan, suosnivač i izdavač OCCRP-a, direktor programa Jačanje transparentnosti i odgovornosti kroz program istraživačkog novinarstva (STAIR).

 

 

Ocijenite kvalitet članka