Šta su respiratori? (medijski paket)

12.05.2020. / 12:11
Šta su respiratori
Šta su respiratori
Šta su respiratori

S ciljem pružanja pomoći medijskim partnerima u doba pandemije COVID-19 naš tim je pripremio još jedan medijski paket na temu respiratora, a koji pokušava pružiti odgovor na sva važna pitanja vezana za ovaj važan medicinski uređaj. U paketu se nalaze:


Članak sa punim tekstom
Infografika
Paket za story (društveni mediji)
Paket za promociju na socijalnim medijima
Video u punoj verziji
Prvi dio videa koji daje kratak odgovor na pitanje šta je respirator
Drugi dio videa koji da je odgovor na uzroke mortaliteta pri korištenju respiratora

Nadamo se da će i ovaj paket doprinijeti još boljoj informiranosti vaše publike o ovoj važnoj temi.
Ukoliko imate ideju za priču koju biste željili da obradimo javite nam se.  Ukoliko želite saznati više o pomoći koju vam možemo pružiti pogledajte više na ovom linku.

 

Ocijenite kvalitet članka