Saradnja

Stručnjaci/kinje za digitalnu sigurnost, kao i medijski profesionalci/ke govorili su o različitim perspektivama digitalne sigurnost, fokusirajući se na načine na koje digitalna ne(sigurnost) utječe na medijsku industriju u Bosni i Hercegovini. Na diskusiji održanoj 10. juna 2022.

Pročitaj više

USAID-ova Podrška medijima u Bosni i Hercegovini (MEA)

Pročitaj više

Stručnjaci/kinje za digitalnu sigurnost, kao i medijski profesionalci/ke će u petak govoriti o različitim perspek

Pročitaj više

Medijska održivost nije stanje, niti cilj do kog se dođe i tu ostane. To je proces koji zahtjeva spremnost na promjenu, dozvolu da se griješi, uči i unapređuje.

Podrška medijima u BiH (MEA) će kroz petogodišnje djelovanje pružiti partnerima i podršku u sferi medijske održivosti.

Pročitaj više

Petak, 10.06.2022 

Mjesto održavanja: Međunarodni centar za djecu i mlade, Grbavica, Kemala Kapetanovića 17 

Pročitaj više

U okviru USAID-ovog petogodišnjeg Programa podrške medijima (MEA), koji provodi Internews, BH novinari i Linija za pomoć novinarima

Pročitaj više
S ciljem pružanja pomoći medijskim partnerima u doba pandemije COVID-19 naš tim je pripremio još jedan medijski paket na temu respiratora, a koji pokušava pružiti odgovor na sva važna pitanja vezana za ovaj važan medicinski uređaj. Pročitaj više
O respiratorima se intenzivno priča proteklih par mjeseci, kako je počela globalna pandemija uzrokovana COVID19 virusom. Pomama država i zdravstvenih sistema za istim je uporediva sa ratova u supermarketima za brašnom, ali šira javnost nije dobila previše prilika da sazna šta su respiratori i kako uopće rade. Pročitaj više
S ciljem pružanja što bolje pomoći u doba pandemije, USAID BMAP je angažovao tim sa kojim želimo da vam pružimo podršku. U okviru rada dizajnerskog tima kreirali smo vizualne elemente i nudimo vam ih na korištenje u Creative Commons licenci. Pročitaj više

U nastojanju da vam pružimo što više podrške u dizajnu vaših postova za socijalne medije kreirali smo ovaj set predložaka koje možete koristiti u Canva.com i tako ubrzati proces objave vaših članaka vezanih za COVID-19 pandemiju. 

Pročitaj više
U nastojanju da ponudimo podršku medijima na Balkanu u pripremi sadržaja za COVID19 i borbi protiv trenutne infodemije proizveli smo ovaj multimedijalni paket o kliničkom testiranju vakcine i zašto traje dugo. Pročitaj više
Kliničko testiranje vakcina se odnosi na proces ispitivanja sigurnosti i efikasnosti vakcine prije nego što se pusti u upotrebu. Kandidatne vakcine se identificiraju procesom “screeninga”, gdje se istraživanjem molekularne strukture virusa napravi set antigena, molekula za koje se vežu antitijela i uzrokuju imunu reakciju koja pomaže u odbrani protiv virusa. Pročitaj više