COVID19

Design Against Corona

05.05.2020. / 14:13
S ciljem pružanja što bolje pomoći u doba pandemije, USAID BMAP je angažovao tim sa kojim želimo da vam pružimo podršku. U okviru rada dizajnerskog tima kreirali smo vizualne elemente i nudimo vam ih na korištenje u Creative Commons licenci.
Private
Public

ŠTA SU RESPIRATORI I KAKO RADE?

11.05.2020. / 13:36
O respiratorima se intenzivno priča proteklih par mjeseci, kako je počela globalna pandemija uzrokovana COVID19 virusom. Pomama država i zdravstvenih sistema za istim je uporediva sa ratova u supermarketima za brašnom, ali šira javnost nije dobila previše prilika da sazna šta su respiratori i kako uopće rade.
Private
Public
Pretplata na COVID19