Šta je SaaS, potencijalne prijetnje i poboljšanje sigurnosti

30.04.2020. / 08:53

Unazad desetak godina da biste instalirali neki softver bilo je neophodno da ga imate na CD-u ili DVD-u. CD-ovi i DVD-ovi su zamijenjeni downloadom tih softvera sa interneta, najčešće sa zvaničnih stranica proizvođača softvera. 

Međutim, danas zbog različitih razloga sve manje i manje instaliramo softvere koje koristimo, bilo zbog činjenice da ne želite da ih plaćate, da se brinete oko ažuriranja ili jednostavno jer ne želite da vam zauzimaju prostor na računarima. Zbog toga dosta ljudi poseže za softverima koji su im dostupni online i koji su pohranjeni na serverima. Zapravo, nismo ni svjesni da već uveliko koristimo Saas.

Šta je zapravo SaaS?

SaaS je engleska skraćenica za Software as a Service, a prevedeno na naš jezik znači "softver kao usluga". Ovaj program podrazumijeva da je korisnicima/ama putem weba na raspolaganju softverska funkcija, ali da je glavni dio softverske aplikacije smješten na serveru pružatelja usluga ili programera softvera. 

Jesnostavno rečeno, ranije vam je za korištenje softvera bilo potrebno da ga instalirate na vaš računar i takvog ga koristite. Danas imate mogućnost da ga uopšte ne instalirate na računar, već da ga koristite u online sferi i da vašim dokumentima imate pristup sa bilo kojeg računara, prijavljujući se u vaš račun na tom web softveru. Dakle, Saas softveri su smješteni na Oblacima (Coluds) u online prostoru.

saas
Shutterstock Photos - By Good_Stock | https://www.shutterstock.com/g/good_stock

Jedan od najboljih primjera SaaS-a danas jesu Google Docs i Office365, koji su možda i najkorišteniji kada govorimo o novinarskoj profesiji.

Ranije, ukoliko ste željeli da imate Office alate na svom računaru, za njih ste trebali da platite licencu i softver bi bio vaš. Najčešće bi u tom paketu dobili Word, Excel, PowerPoint, Access i ostali. Međutim, sa mogućnošću korištenja Saas-a troškovi ovih softvera se smanjuju. Potrebno je da imate otvoren Google ili Microsoft račun i s tom opcijom dobijate mogućnost korištenja Worda, Excela i drugih alata. Za neke ćete naravno morati platiti određenu cijenu, ali ono što vam ovakav pristup pruža jeste mogućnost da pojedinačno platite za ono što vam je potrebno. Neki softveri dopuštaju i jednokratno plaćanje, pa ukoliko vam, recimo treba PowerPoint samo jednom godišnje, možete ga platiti za jedno korištenje.

Poenta iza korištenja Saas softvera je u tome da ne morate više da kupujete licence i da taj softver bude pohranjen na vašem uređaju, već da ga unajmite onda kada vam je potreban i da ga platite onoliko koliko ga koristite.

Ono što SaaS čini privlačnim jeste činjenica da ga prilagođavaju korisnicima/ama, te dokumentima možete pristupiti i sa mobilinih uređaja ili tableta. Prednost korištenja programa u SaaS formatu jeste takođe i mogućnost da istovremeno jednom dokumentu pristupi više korisnika/ca. Ova mogućnost može predstavljati veliku prednost za novinare/ke, gdje više neće morati slati na mail ispravke u tekstu, pa time zatrpavati inbox, već jednostavno više korisnika/ca (novinara/ki, urednika/ca) može u isto vrijeme pristupiti i raditi na izmjenama u tekstu.

Rizici i izazovi SaaS-a

Naravno korištenje SaaS softvera ima svoje određene rizike i izazove, kojih preduzeća koja su ih kreiralamoraju biti svjesna. Svaki korisnik/ca prije svega želi da ova usluga funkcioniše savršeno kad god je koristi, te dase, shodno potrebama,  pravovremeno ažurira softver.  Međutim, ma koliko SaaS pružatelji usluga poduzimali ozbiljne mjere kako bi osigurali neprekidan rad i dostupnost, neočekivani prekidi usluge se dešavaju. 

Jedna od najvažnijih briga kod korisnika/ca vanjskih softvera svakako jeste sigurnost i privatnost, te s tim u vezi pružatelji usluga ovakvih Saas softvera moraju da posvete ozbilju pažnju za zaštitu podataka i da minimiziraju sigurnosne propuste. 

Kako poboljšati Saas sigurnost?

Nedavno je na stranici The Hacker News objavljeno na koji način možete poboljšati procese sankcionisanja, usklađenosti i sigurnosti svojih SaaS aplikacija. 

Ono što oni navode jeste da prije svega trebate da se potrudite da istražite pružatelja usluga, te da se pobrinete da u vašoj redakciji koristite odgovarajuće, jake šifre za račune kao što su LastPass ili 1Password.

Google je postigao veliki uspjeh u sprečavanju lažnih napada tako što je kreirao mogućnost da korisnici/e uključe dvostruku provjeru identiteta. Ranije smo pisali kako da uključite dvotruku autentifikaciju na Google računu, a ukoliko to još uvijek niste uradili, na ovom linku se možete podsjetiti kako da to učinite.
 
The Hacker News preporučuje korištenje Torii platforme za upravljanje Saas-om.

Ova platforma vam može pomoći da otkrijete i procijenite sve aplikacije koje koristite na obolacima (Clouds). Torii vam može pružiti sveobuhvatnu i dinamičnu vidljivost načina na koji vaša redakcija koristi Saas aplikacije. Putem ove platforme možete postaviti i alarme koji vam mogu dojaviti ukoliko je neko od vaših korisnika/ca, novinara/ki, počeo koristiti neke nove aplikacije, kako biste ih obavijestili da iste provjere kroz Torii platformu, te na taj način dodatno osigurate vaše račune.

Da biste kao redakcija što bolje zaštitili dokumente koje dijelite putem neke Saas platforme, važno je da upoznate vaše novinare/ke na potencijalne rizike i mogunosti smanjenja istih. Obratite pažnju na šifre koje koristite. Primjera radi, bez obzira na sva upozorenja i preporuke za korištenje jakih šifri, istraživanja su pokazala da je u Velikoj Britaniji najkorištenija šifra u 2019. godini bila „123456“.

A prema Yubico, proizvođaču hardverskih ključeva za provjeru autentičnosti, više od dvije trećine zaposlenih dijeli lozinke i pristup aplikacijama s kolegama/icama, dok više od polovine koristi iste lozinke i za lični i poslovni račun.

Kada govorimo o Saas softverima, važno je naglasiti da prilikom korištenja možete da privjerite kuda idu vaše informacije, kako će se pohraniti i šta može pružatelj usluga uraditi s njima. Obavezno to provjerite. 

Iako nikad ne možemo skroz eliminirati rizike, važno je da ih pokušamo umanjiti. Ponekad osnovni sigurnosni koraci i pažljiva procjena upotrebe Saas softvera jmogu doprinijeti smanjenju potencijalnih digitalnih napada i bolje osigurati vaše podatke. 

Budući da novinari/ke često koriste online softvere za pisanje tekstova i dijeljenje sa kolegama/icama, imajte na umu ove stvari kad budete dijelili informacije.

Ocijenite kvalitet članka