Rolling Innovation Fund: Kontinuirana podrška inovativnim rješenjima

07.06.2022. / 13:57

Jedna od ključnih komponenti projekta USAID-ove podrške medijima u BiH jeste Rolling Innovation Fund - Program kontinuirane podrške inovativnim rješenjima.

Ovaj program će uključivati posebne smjernice za kreiranje inkluzivnog sadržaja, kao i većeg dosega kod publike, specifičnim izazovima sa kojima se mediji susreću u proizvodnji visokokvalitetnog sadržaja, te korištenju digitalnih i multimedijskih formata.

Kroz ovaj fond će biti podržani oni projekti, ideje i/ili rješenja koja se zasnivaju na korištenju aktuelnih tehnoloških ili digitalnih rješenja, a koja su relevantna za medijsku zajednicu u BiH. 

Koncepti koji mogu biti podržani kroz ovaj program mogu biti razvoj tehnoloških rješenja, uspostavljanje eksperimentalnog medija koji cilja publiku koja je teško dostupna, te pilotiranje novih marketinških i monetizacijskih pristupa. U fazi provedbe, a prema potrebi pojedinačnog nagrađenog partnera, uspješni kandidati/kinje bit će podržani specifičnim treningom te će biti vođeni tehničkom i upravljačkom stručnošću osoblja i konsultanata/ca Internewsa. 

Više informacija o ovom fondu će biti dostupno uskoro. 

Ocjenite kvalitet članka