Data GIF Maker by Google News Lab: Alat za brzu vizualizaciju jednostavnih podataka

20.01.2020. / 10:50
Autor/ica
Share
Data GIF Maker by Google News Lab
Data GIF Maker by Google News Lab

Data novinarstvo podrazumijeva upotrebu otvorenih podataka za predstavljanje kompleksnih priča kroz brojeve i nakon toga njihovu vizualizaciju. Te vizualizacije mogu biti interaktivne ili jednostavne poput statičkih infografika i sličnih formi pripovijedanja. Ponekad, međutim, je dovoljno ispričati priču usporedbom samo dva ili nekoliko istovrsnih podataka za šta su gore navedene metode prekomplicirane i mogu ugroziti glavnu bit priče. Tu nastupaju alati poput Data GIF Maker koji omogućava novinarima/kama da obogate svoju priču podržanu podacima, a istovremeno se i dalje oslone na druge forme pripovijedanja poput teksta, fotografije ili videa.

Data GIF Maker je alat koji je napravljen u okviru Google News Lab projekta. Namjera mu je da “lako kreirate i dijelite vizualizacije podataka kako biste uz njegovu pomoć oživjeli vaše priče.” Pored drugih alata koji omogućuju medijima da bolje i interaktivnije vizualno predstave svoju priču ovaj jednostavan alat je usmjeren na jednostavnu vizualizaciju i animaciju podataka koji se čuvaju u GIF formatu. GIF format je slikovni format koji za razliku od JPG formata bolje čuva kvalitetu slike, ali sa limitiranom paletom boja. Danas je najpoznatiji zbog toga što od svog nastanka 1987. omogućava čuvanje animacija ili niza pokretnih slika u jednom fajlu. Ono što je zanimljivo je da za korištenje ovog alata ne morate imati Google račun. Međutim, to vas i ograničava, jer čuvanje kreiranih vizualizacija ovisi o web pregledniku kojeg koristite i uklanjanjem kolačića (cookies) vaše sačuvane vizualizacije nestaju.

OSNOVNI PREGLED KORISNIČKOG SUČELJA

Nakon što se učita web aplikacija prvi put dobijete kratki pregled mogućnosti na engleskom jeziku. Odmah potom se otvori jednostavno sučelje gdje sa lijeve strane možete birati između tri vrste vizualizacija: kvadratnu (za do 3 pojma), kružnu i linearnu (od 2 do 4 pojma). Sa desne strane će se nalaziti sve vaše kreirane vizualizacije.

 

1

 

Odabirom željene vrste vizualizacije otvara se radni prostor gdje sa desne strane unosite podatke, birate boje i opise podataka, vrstu podataka, između brojeva i postotaka, te dugme za pokretanje animacije kako biste je mogli provjeriti prije finalnog čuvanja. Sa lijeve strane na dvije trećine ekrana je prikaz kako će vizualizirani GIF izgledati.

2

 

PRIMJER KORIŠTENJA DATA GIF MAKERA

Dok je za kompleksan set podataka još uvijek potrebno koristiti naprednije alate poput Flourisha za neke priče je Data GIF Maker sasvim dovoljan, kao recimo prikaz statističkih podataka o omjerima uvoza i izvoza. Za takav primjer ćemo koristiti podatke iz Bosne i Hercegovine u 2018. i 2019. godini. Dok je nemoguće prikazati sve statističke podatke sa jednom animacijom moguće je za svaki pojedinačni proizvod. Za naš primjer uzet ćemo uvoz i izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda.

Statistički podaci za 2019. godinu kažu da je uvoz ovih proizvoda iznosio 48 miliona konvertibilnih maraka dok je izvoz iznosio 57 miliona konvertibilnih maraka.

Dok je iz ove rečenice jednostavno vidljivo da je Bosna i Hercegovina izvezla više mlijeka nego što ga je uvezla vizualizacija bi ove podatke mogla prikazati na zanimljiviji način. Kao što sam već rekao postoje tri vrste vizualizacija u Google GIF Makeru koje možemo koristiti. Za prvi primjer ćemo koristiti tzv. Rectangles ili kvadratnu vizualizaciju. Unijet ćemo podatke, dodati naslov prilagoditi boje i obavezno paziti da nam je tip podataka brojčan, a ne procentualni što se mijenja jednim klikom. Nakon unosa podataka i kada pregledom animacije utvrdimo da smo zadovoljni vizualizacijom jednostavnim klikom na dugme ispod poruke Save GIF dobit ćemo dvije mogućnosti za čuvanje u visokoj rezoluciji i niskoj rezoluciji. Preporučujemo da odaberete visoku rezoluciju. Primjer bi izgledao ovako:

3

Problemi koji se ovdje pojavljuju su slijedeći:

  • Imamo previše nula koji mogu izazvati zabunu 
  • Unos karaktera u naslov je ograničen tako da ovaka vizualizacija ne bi mogla postojati bez nekog tekstualnog konteksta koji bi barem pojasnio o kojoj se državi radi.

Zbog toga bi možda vizualizacija bolje izgledala ovako sa jednostavnom promjenom naslova i uklanjanjem nula:

 

 

4

Kao što vidite ovom jednostavnom promjenom naslova i uklanjanjem nepotrebnih nula smo riješili većinu problema u vizualizaciji. Prikazom valute smo ujedno i ukazali da se radi o uvozu i izvozu iz BiH. Također smo uklonili riječi uvoz i izvoz zbog ograničenosti broja karaktera, ali i nepotrebnosti ponavljanja ovih riječi s obzirom da nazivi vrijednosti već nose ova imena.

Međutim šta ako želimo prikazati više od dvije vrijednosti kao npr. usporedbu omjera uvoza i izvoza za dvije godine?

Da želimo samo izraziti ove rečenice u tekstu ona bi mogla glasiti ovako:

U istom periodu 2018. godine uvezeno je 29,1 miliona konvertibilnih maraka vrijednosti mlijeka, a izvozeno 52,9 miliona konvertibilnih maraka.

Ova vrsta vizualizacije podržava do 3 vrijednosti, tako da bismo morali odabrati jednu od druge dvije ponuđene krugove ili linijski prikaz tzv. Racetrack. S obzirom da je kružni prikaz poznatiji pogledajmo kako izgleda linijski prikaz. Odabirom ove vizualizacije iz radnog prostora dobit ćemo isto radno okruženje. Da bismo dodali još dvije vrijednosti morat ćemo kliknuti na dugme „Add Term“. Nakon toga ćemo dobiti još maksimalno dva polja za unos podataka. Unijet ćemo podatke za 2018. i 2019. godinu ponavljajući većinu koraka, prilagoditi boje klikom na same boje kako bi bolje vizuelno ukazivale na pozitivne i negativne trendove. Imajte na umu da je broj ponuđenih boja ograničen na 8 što je za ovaj alat više nego dovoljno, ali ograničava mogućnosti boljeg brendiranja vaše vizualizacije.

Naravno, morat ćemo i razmisliti kako grupisati ove podatke. Da li prikazati uvoz za obje godine jedan pored drugoga ili ipak kombinovati na jednom mjestu, radi lakše usporedbe, uvoz i izvoz iz jedne i druge godine. U ovom slučaju smo se odlučili za drugu opciju, jer je nudi bolju mogućnost uočavanja pozitivnog trenda. Na kraju bi vizualizacija mogla izgledati ovako:

5

 

Dok Google GIF Maker ima svoja očigledna ograničenja namjera mu nikad i nije bila da konkuriše mnogo boljim, ali i kompleksnijim alatima za vizualizaciju podataka već da samo omogući novinarima/kama da brzo i lako mogu obogatiti svoju priču jednostavnim animiranim vizualizacijama podataka. Ponekad je samo to dovoljno da vaša priča privuče više publike u odnosu na vašu konkurenciju.

Ocijenite kvalitet članka