Data novinarstvo: Geokodiranje kroz Google Sheets (9/10)

25.12.2019. / 09:18
Autor/ica
Share
maps
maps

Ako želimo mapirati neka manja područja, neke specifične tačke na karti, recimo pojedinačne gradove ili neke druge geografske kote za koje nemamo već upisane nazive, za to su nam potrebne tačna longituda i latituda lokacija koje mapiramo. Pogledajte kako se radi geokodiranje kroz Google Sheets.

Ocijenite kvalitet članka